ΓΔ: 875.47 1.86% Τζίρος: 38.12 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Bank of America, BofA
Φωτο: Shutterstock

Πώς αποτιμά η BofA τα κέρδη των τραπεζών, τι συνιστά για τα ομόλογα

Παραμένει κορυφαία επιλογή το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας λόγω ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών και κερδοφορίας της τράπεζας. Διατηρείται το "overweight" για τους τίτλους της Eurobank, "market weight" για την Πειραιώς.

Η Εθνική Τράπεζα παραμένει η κορυφαία επιλογή για την Bank of America, η οποία σε έκθεσή της χαρακτηρίζει ως θετικά τα οικονομικά μεγέθη α’ τριμήνου των ΕΤΕ, Eurobank και Τράπεζας Πειραιώς

Παράλληλα διατηρεί τη σύσταση «market weight» για το senior ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας με κουπόνι 2,75% του 2026, ενώ υπογραμμίζει ότι η αξία μπορεί να καταστεί πιο ελκυστική μεταξύ των νέων εκδόσεων (αυτές που σχετίζονται με MREL) που μπορεί να γίνουν. 

Πιο αναλυτικά και ανά τράπεζα η BofA εκτιμά τα ακόλουθα: 

Εθνική Τράπεζα: Θετικό α’ τρίμηνο, εν αναμονή του Frontier II

Το α’ τρίμηνο της Εθνικής Τράπεζας έδειξε θετική σταδιακή πρόοδο όσον αφορά τη βασική κερδοφορία, τη φερεγγυότητα και την ποιότητα του ενεργητικού. Τα βασικά κέρδη, προ απομειώσεων ήταν ύψους 181 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 6% υψηλότερα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, καθώς οι προμήθειες (+25%) μετρίασαν την υποχώρηση των εσόδων από τόκους (-3% σε ετήσια βάση), ενώ παράλληλα καταγράφηκε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας. Οι απομειώσεις ύψους 56 εκατ. ή 78 μονάδες βάσης των δανείων ήταν 27% χαμηλότερες σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων ύψους 398 εκατ. περιλάμβαναν 240 εκατ. από διακοπείσες δραστηριότητες. 

Η ΕΤΕ παραμένει η κορυφαία επιλογή, μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, λόγω των ισχυρότερων κεφαλαιακών δεικτών και της σταθερής πορείας κερδοφορίας. 

Παράλληλα καταγράφηκε περαιτέρω υποχώρηση των ΝΡΕ, τα οποία βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Ο οργανικός σχηματισμός μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 0,1 δισ. στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο. Η κάλυψη με προβλέψεις βελτιώθηκε αισθητά, σε 79% με βάση τις εκτιμήσεις της BofA. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σημάδια καθυστερήσεων που να συνδέονται με τον πληθωρισμό. 

Επιπρόσθετα η ΕΤΕ σχεδιάζει μία νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ (Frontier II), μέσω και του Σχεδίου Ηρακλής, η οποία θα γίνει στο γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό θα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό σχεδόν 50% των εναπομεινάντων NPEs. Περίπου το ήμισυ της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου αφορά στεγαστικά δάνεια, με περίπου 40% επιχειρηματικά και περίπου 10% καταναλωτικά. Το ποσοστό αθέτησης μετά τη λήξη του «παγώματος» λόγω της πανδημίας φαίνεται να περιορίζεται στο 4%.

Η ΕΤΕ εξακολουθεί να έχει τον ισχυρότερο κεφαλαιακό δείκτη, στο 15,1%, μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ο δείκτης αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω προς το 15,7%, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής EVO Payments. Στο α’ τρίμηνο, το όφελος από την αποενοποίηση της EVO αντιστάθμισε σχεδόν πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις στα κεφάλαια από τα αρνητικά σημάδια των ομολόγων και τις επιπτώσεις της αναβαλλόμενης φορολογικής πίστωσης. Η τράπεζα διαθέτει απόθεμα ασφαλείας υψηλότερο των ανταγωνιστών της στην Ελλάδα. 

Eurobank: Προβληματισμός λόγω κερδών από παράγωγα 

Διατηρείται η σύσταση «overweight» για τα ομόλογα προνομιούχων τίτλων ανώτερων κατηγοριών 2% του 2027-26. Όπως αναφέρεται στην έκθεση στις 25 Μαΐου η Eurobank ανακοίνωσε ενθαρρυντικά μεγέθη α’ τριμήνου.

Τα κέρδη προ φόρων ύψους 355 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν από τα κέρδη συναλλαγών ύψους 212 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων αυτών, τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση σε 217 εκατ. (+16% σε τριμηνιαία βάση), υποβοηθούμενα από τη σταθερή αύξηση των προμηθειών (+25% σε ετήσια βάση), τα σταθερά έσοδα από τόκους (+1%), τον έλεγχο του κόστους και τις χαμηλότερες απομειώσεις (69 μονάδες βάσης επί των δανείων, έναντι 115 μονάδων βάσης κατά μέσο όρο το 2021).

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 225 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευαν ένα εξαιρετικά υψηλό 32% των συνολικών εσόδων του α’ τριμήνου του 22 (703 εκατ. ευρώ), με αιχμή τα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από συναλλαγές ύψους 212 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη BofA αυτά αποτελούν εφάπαξ κέρδη. Τα κέρδη από συναλλαγές αφορούσαν παράγωγα, που συνδέονται με την υψηλότερη καμπύλη αποδόσεων και τη σταδιακή εκκαθάριση των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων.

Υπογραμμίζεται ότι οι εμπορικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν πολύ απότομα σε τριμηνιαία βάση, σε 521 εκατ. (από μόλις 43 εκατ. στο τέλος του 4ου τριμήνου του 21) λόγω των «υψηλότερων επιπέδων βραχυπρόθεσμων θέσεων σε χρεωστικούς τίτλους, στο πλαίσιο στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου. Ωστόσο, το σχετικό κέρδος από τις εν λόγω ανοικτές θέσεις συναλλαγών ήταν μόλις 12 εκατ.

Ενώ η αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου είναι συνήθης και ευπρόσδεκτη, το μέγεθος των κερδών από τις συναλλαγές και η αύξηση των υποχρεώσεων από τις συναλλαγές προκαλούν κάποια ερωτηματικά σχετικά με τις στρατηγικές αντιστάθμισης της τράπεζας, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τα όρια κινδύνου.

Η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε περαιτέρω, αν και με βραδύτερο ρυθμό, και συνεχίζει να είναι αισθητά ισχυρότερη π.χ. από την αντίστοιχη της Τρ. Πειραιώς. Τα απομειωμένα δάνεια ύψους 2,7 δισ. ευρώ αντιπροσώπευαν το 7,6% των δανείων εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 5,1 δισ. ευρώ- ή το 6,7% των δανείων συμπεριλαμβανομένων αυτών (με βάση την αναφορά της Eurobank). Η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων βελτιώθηκε σε 71% (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση). Ο σχηματισμός NPE παρέμεινε αρνητικός (26 εκατ.)- αν και αυτό οφείλεται στην οργανική μείωση των NPE στις επιχειρήσεις, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη λιανική.

Ο δείκτης CET1 της Eurobank, στο 12,7%, παρέμεινε υγιής και αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση (συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κερδών) και εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί στο 13,6%. Η Eurobank σχεδιάζει να εκδώσει MREL καθώς προχωρά προς την κατάκτηση του τελικού στόχου του 27% στο τέλος του 2025. Συνεπώς, υπάρχει κάποια ευελιξία για τη δημιουργία αυτών των αποθεμάτων με την πάροδο του χρόνου. Η Eurobank σημείωσε ότι μικρές εκδόσεις αναχρηματοδότησης, σύμφωνα με το ρυθμιστικό χρονοδιάγραμμα απόσβεσης των ομολόγων Tier 2 που κατέχει το κράτος (με ημερομηνία ανάκλησης το 2023), είναι δυνατές.

Τρ. Πειραιώς: Θετικά μεγέθη λόγω έκτακτων κερδών 

Το α’ τρίμηνο της Πειραιώς ήταν ικανοποιητικό, αλλά δεν αλλάζει την επενδυτική θέση της Bank of America. Το τρίμηνο έδειξε καλύτερα, αν και ακόμα χαμηλά κεφάλαια, αμφισβητούμενο υποκείμενο κέρδος προ απομειώσεων και η μείωση των απομειώσεων σε ετήσια βάση ωφέλησε τα τελικά μεγέθη. Τα κέρδη προ φόρων ύψους 542 εκατ. ευρώ αντανακλούσαν μια εξαιρετικά μεγάλη εμπορική γραμμή ύψους 583 εκατ. ευρώ, ενώ κέρδος 282 εκατ. ευρώ προήλθε από την απόσχιση δραστηριότητας.  

Διατηρείται η σύσταση «market weight» των ομολόγων Τ2 με κουπόνι 5,5%.

Τα NPEs μειώθηκαν σε 4,7 δισ., αντανακλώντας τις εκροές που ξεπέρασαν τις εισροές και σε μικρότερο βαθμό τις πωλήσεις και τις διαγραφές. Ο δείκτης NPEs παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητος σε περίπου 13% με βάση τα στοιχεία της Πειραιώς. Η Πειραιώς παραμένει σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για μονοψήφιο δείκτη NPE φέτος. Στα θετικά ότι υπήρξαν οργανικές εκροές και αυτό το τρίμηνο.

Τα κεφάλαια της Τρ. Πειραιώς εξακολουθούν να είναι αδύναμα, σημειώνεται στην έκθεση. Ο δείκτης CET1 έφτασε το 9,8%, ανακάμπτοντας από το πολύ αδύναμο αποτύπωμα του 3ου τριμήνου, ενώ η τρέχουσα χαλάρωση των απαιτήσεων (π.χ. το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου 2,5% δεν χρειάζεται να καλυφθεί μέχρι το επόμενο έτος) σημαίνει ότι το άνετο τρέχον απόθεμα ασφαλείας θα συρρικνωθεί σημαντικά το επόμενο έτος. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της τάξης του 13,1% ήταν σχετικά ισχνός κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις αναμενόμενες μελλοντικές απαιτήσεις (περίπου 500 εκατ. ευρώ).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Νέες τιμές στόχοι για τράπεζες από Eurobank Equities λόγω Ουκρανίας

Τις τιμές στόχους για την Alpha Bank και την Τρ. Πειραιώς υποβαθμίζει η χρηματιστηριακή, αμετάβλητη η τιμή για την Εθνική. Δεν αλλάζει, πάντως, σε σημαντικό βαθμό η επενδυτική θέση για τις τραπεζικές μετοχές.