ΓΔ: 1472.81 -0.57% Τζίρος: 39.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:35:34 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Βασίλειος Ψάλτης, CEO, Alpha Bak
Φωτο: Βασίλειος Ψάλτης, CEO, Alpha Bak

Ανεβάζει στροφές η Alpha Bank, στο υψηλότερο επίπεδο μετά την κρίση η κερδοφορία

B. Ψάλτης: «Ισχυρή ανάπτυξη - βελτίωση κερδοφορίας - ουσιαστικές αποδόσεις για τους μετόχους». Επιστροφή αξίας 122 εκατ., 50% με μορφή μερίσματος και 50% με επαναγορά μετοχών.

Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του 2024 η Alpha Bank σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του business plan, επιδόσεις που ανοίγουν το δρόμο για την επιστροφή αξίας στους μετόχους της τράπεζας

Η διοίκηση προτείνει την επιστροφή στους μετόχους ποσού ύψους 122 εκατ. ευρώ το 50% με την μορφή μερίσματος ενώ τα υπόλοιπα 60 εκατ. μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών. Παράλληλα πρόθεση της διοίκησης είναι το 2025 να διανεμηθεί το 35% των καθαρών κερδών του 2024.

Τα καθαρά κέρδη  ανήλθαν στα 211,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +89% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, και αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας μετά την οικονομική κρίση, αποτέλεσμα των δομικών αλλαγών στις οποίες προχώρησε η διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια. Όπως σημειώνουν πηγές της τράπεζα τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν πλήρως τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση για την εφετινή χρονιά ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για την υπέρβαση των στόχων.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 96,3 εκατ., αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης του asset management, κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν αύξηση 29% σε ετήσια βάση, οδηγώντας με τη σειρά τους σε αύξηση των προμηθειών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 34%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε «Μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Bank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Η συνεπής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας».

Σημειώνεται ότι ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 13,5%.

Τα κύρια σημεία του α' τριμήνου

 • Το α’ τρίμηνο 2024, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,5%2 , τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,092 ευρώ , ενώ ο Δείκτης FL CET1 σημείωσε αύξηση 35 μ.β. σε τριμηνιαία βάση. 
 • Τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 211,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου. 
 • Το Χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,2 δισ. και ανήλθε σε 29,9, δισ., αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 6% σε ετήσια βάση μη λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση της Alpha Bank Romania. Η επίδοση του α’ τριμήνου καθώς και οι επερχόμενες προγραμματισμένες εκταμιεύσεις επιβεβαιώνουν τις προοπτικές για το 2024. 
 • Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 47,3 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω των αποπληρωμών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά 1.5 δισ. σε τριμηνιαία βάση ή 9% και 48% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι καταθέσεις και τα AUMs ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25% (εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου), με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου. 
 • O Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος σε 6% , καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους 0,1 δισ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές . Λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής «Gaia», ο Δείκτης ΜΕΑ ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης. Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 69 μ.β. σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης. 
 • Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 35 μ.β. σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 67 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, της αρνητικής επίπτωσης κατά 2 μ.β. από συναλλαγές και 7 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία καθώς και 24 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 16,2%3 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20,9%3 . 
 • Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε 6,6 δισ., 13% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 

 • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 420,2 εκατ., μειωμένο κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, του αυξημένου κόστους αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και της εμπροσθοβαρούς έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το Καθαρό έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση. 
 • Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε 96,3 εκατ., μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 18% με την αύξηση να προέρχεται από όλες τις επιμέρους κατηγορίες. 
 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 200,4 εκατ. ως αποτέλεσμα μειωμένων εισφορών που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5%, λόγω των μειωμένων εισφορών SRF, της αύξησης στις αμοιβές Προσωπικού ως αποτέλεσμα μεταβλητών αποδοχών λόγω ανταποδοτικότητας καθώς και των αυξημένων αποσβέσεων σχετιζόμενων με επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 287 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 38,4%. 
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 321,7 εκατ., μειωμένο κατά 8,9% σε τριμηνιαία βάση ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 19,7%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους καθώς και της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας. 
 • Το α’ τρίμηνο, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, διαμορφώθηκε σε 69 μ.β., ενώ εξαιρουμένων των εξόδων διαχείρισης και των εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης ανήλθε σε 43 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ. 
 • Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 221,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2024, ορίζονται ως τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε σε 211,1 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων ύψους 1,3 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους 6,6 εκατ. και γ) των Λοιπών αναπροσαρμογών και Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους 2,9 εκατ.
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης | Όμιλος 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 YoY (%)
Ενεργητικό 73.70472.92174.39273.66374.3850,90%
Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις) 38.23038.68138.79936.16136.316-5,00%
Χρεόγραφα 14.65115.50216.19616.05216.33411,50%
Καταθέσεις 50.22951.79552.33148.44947.254-5,90%
Καθαρή Θέση 6.3726.5776.7396.9057.09011,30%
Ενσώματη Καθαρή Θέση 5.8596.0736.2406.4386.61913,00%

O CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Bank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Η συνεπής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας. 

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας το Α΄ τρίμηνο του 2024, ανήλθαν σε 211,1 εκατ., στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο μετά την οικονομική κρίση, με την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) να διαμορφώνεται στο 13,5%. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις επέτρεψαν την υγιή δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, με τον Δείκτη CET1 να φθάνει το 14,6%, ενώ αναμένουμε περαιτέρω άνοδο τα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων κερδών και της ολοκλήρωσης των δρομολογούμενων συναλλαγών. Κατά συνέπεια, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις δεσμεύσεις μας για τη δημιουργία αξίας και την επιβράβευση των Μετόχων μας. 

Συγκεκριμένα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή αύξηση που παρουσιάζουν οι νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις μας προς την πραγματική οικονομία, ενώ καταγράφονται επίσης σημάδια ανάκαμψης στις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, γεγονός που μας επέτρεψε να ενισχύσουμε συνολικά το χαρτοφυλάκιό μας κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η αμείωτη τάση των Πελατών μας να διευρύνουν τη διασπορά των περιουσιακών τους στοιχείων, αυξάνοντας τις επενδύσεις τους. Η προτίμηση των Πελατών μας στα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουμε ενίσχυσε τις εισροές των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 1,8 δισ., αυξάνοντας έτσι τα υπό διαχείριση περιουσιακά μας στοιχεία στα 17 δισ. και επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση που κατέχουμε στον τομέα αυτόν στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, εργαζόμαστε ακόμα πιο εντατικά για την υλοποίηση της επιτυχημένης συνεργασίας μας με την UniCredit σε όλες τις επιμέρους πτυχές της. 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να διακρίνεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που επικράτησε το 2023, ενώ τα υψηλά επίπεδα ξένων επενδύσεων και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για ακόμα μία χρονιά οικονομικής μεγέθυνσης πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αναμφίβολα εντείνονται, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, εξίσου αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και πληροί τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, με εφαλτήριο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. 

Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζουν τις προοπτικές μας και μας δίνουν αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τα στρατηγικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξία που δημιουργούμε για τους Μετόχους μας. Οι θετικές επιδόσεις του Α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε στον σωστό δρόμο για να αυξήσουμε τη διανομή μερισμάτων προς τους Μετόχους μας στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας και της αναπτυξιακής δυναμικής της Alpha Bank».

Κατάσταση Αποτελεσμάτων | Όμιλος (€ εκατ.) Α’ τρίμηνο 2023 Α’ τρίμηνο 2024 YoY (%) Δ’ τρίμηνο 2023 Α’ τρίμηνο 2024 QoQ (%)
Καθαρό Έσοδο από Τόκους 383,5420,29,60%438,7420,2-4,20%
Καθαρό Έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 81,696,318,00%99,296,3-3,00%
Κύρια έσοδα από Τραπεζικές εργασίες 465516,511,10%537,9516,5-4,00%
Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 7,637,8… 20,637,883,60%
Λοιπά Έσοδα 9,35,7-39,30%9,75,7-41,70%
Λειτουργικά Έσοδα 481,956016,20%568,2560-1,40%
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 474,4522,110,10%547,6522,1-4,70%
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού -83,3-87,34,80%-83,7-87,34,20%
Γενικά Διοικητικά Έξοδα3 -85,8-71,8-16,20%-68,9-71,84,30%
Αποσβέσεις -36,5-41,313,40%-41,8-41,3-1,20%
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα -205,5-200,4-2,50%-194,5-200,43,10%
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -205,5-203,7-0,90%-189,1-203,77,70%
Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 268,8321,719,70%353,1321,7-8,90%
Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 276,5356,328,90%379,1356,3-6,00%
Ζημίες Απομείωσης -73,9-62,9-14,80%-90-62,9-30,10%
Κέρδη/(Ζημίες) πριν τον Φόρο Εισοδήματος 201,8289,143,30%275,6289,14,90%
Φόρος Εισοδήματος -59,6-84,842,30%-79,4-84,86,70%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους 142,2204,343,70%196,2204,34,10%
Επίπτωση από συναλλαγές ΜΕΑ6 -23,5-6,6-71,80%-109,1-6,6-93,90%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους διακοπείσες δραστηριότητες 19,716,3-17,10%11,516,342,60%
Λοιπές αναπροσαρμογές -27,3-2,9-89,50%22,2-2,9
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους που αναλογούν στους Μετόχους111,2211,189,90%120,7211,175,00%
Προσαρμοσμένα7 Κέρδη μετά από Φόρους 161,9221,636,90%215,8221,62,70%

Αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζητούν λύση οι επιχειρήσεις μετά την έξοδο της Alpha Bank από Αλβανία

Να ανασταλεί για δύο χρόνια η απόφαση της τράπεζας για πώληση της θυγατρικής της και να εξετάσουν άλλες ελληνικές τράπεζες την εξαγορά της ζητούν από το Μαξίμου οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες στην Αλβανία.
Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προβληματίζει την κυβέρνηση η έξοδος της Alpha Bank από την Αλβανία

Επαφές από το ΥΠΕΞ και τον σύμβουλο του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη με τη διοίκηση της τράπεζας. Αντιδρούν και επιχειρήσεις με παρουσία στη γειτονική χώρα. Πώς εξηγούν την απόφαση τα στελέχη της Alpha.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: Οι τράπεζες στρέφουν πάλι το βλέμμα προς τον πελάτη

Ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας των τραπεζών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών προαναγγέλλει ο CEO της Alpha Bank. Προβλέπει μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων» δανείων ως το τέλος του 2022.