ΓΔ: 1273.48 0.25% Τζίρος: 70.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Cenergy

Cenergy Holdings: Σημαντική ενίσχυση μεγεθών

Ενίσχυση μεγεθών σε όλες τις γραμμές αποτελεσμάτων και σημαντικό ανεκτέλεστο παρουσίασε ο όμιλος Cenergy Holdings στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ενίσχυση μεγεθών σε όλες τις γραμμές αποτελεσμάτων και σημαντικό ανεκτέλεστο παρουσίασε ο όμιλος Cenergy Holdings στο πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, με την εταιρεία να είναι σε ιδιαίτερα θετικό momentum ανάληψης σημαντικών και απολύτως εξειδικευμένων έργων σε διεθνές επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, καταγράφηκε αύξηση των EBITDA κατά 49%, ενίσχυση κύκλου εργασιών κατά 10% και εκτόξευση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων στα 620 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2019, μια περίοδος ιδιαιτέρως γόνιμη για τις εργασίες της εταιρείας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στις 30 Ιουνίου 2019 ανήλθε σε 497 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τις πρώτες παραδόσεις ενός σημαντικού αριθμού παραγγελιών από το τέλος του 2018, κυρίως στον τομέα των έργων καλωδίων.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 2,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Cenergy

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 49% σε ετήσια βάση στα 41,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει σημαντική αύξηση στα 28,5 εκατ. ευρώ (14,0 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018). Ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα παρέμεινε σταθερός, κοντά στα επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας του 2018 που είχε πετύχει ρεκόρ πωλήσεων (14,0 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ήταν οριακά υψηλότερα στα 17,6 εκατ. ευρώ (+1,1 εκατ. ευρώ έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018) λόγω των υψηλότερων συναλλαγματικών ζημιών που καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 και του υψηλότερου κεφαλαίου κίνησης στους σωλήνες χάλυβα.

Ωστόσο, μετά την αναδιάρθρωση του χρέους του περασμένου έτους, ύψους 118,7 εκατ. ευρώ, και την εξασφάλιση χαμηλότερων επιτοκίων, η συνολική χρηματοδοτική θέση του Ομίλου βελτιώνεται.

Ως αποτέλεσμα, η Cenergy Holdings για το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφει κέρδη προ φόρων 8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών άνω των 2,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Πρόκειται για το δεύτερο διαδοχικό εξάμηνο που καταγράφονται υγιή κέρδη προ φόρων (δεύτερο εξάμηνο του 2018: κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Cenergy

Πώς κινήθηκαν οι δραστηριότητες του ομίλου

Το 2019 ξεκίνησε, όπως αναμενόταν, πολύ θετικά για τη Cenergy Holdings με δεδομένο το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών και για δύο τους κλάδους, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, που άγγιξε πολύ υψηλά επίπεδα το Δεκέμβριο του 2018.

Σε ένα δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος κατέγραψε σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του της τάξης του 49% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του περασμένου έτους, κυρίως λόγω της στρατηγικής του να επικεντρωθεί και να υλοποιήσει με επιτυχία απαιτητικά έργα με υψηλό περιθώριο και υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις στις αγορές μεταφοράς ενέργειας.  Οι δυναμικές εμπορικές ομάδες των εταιρειών εξασφάλισαν νέες παραγγελίες με το συνολικό ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο να διαμορφώνεται στα 620 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019, παράλληλα με ικανοποιητική άνοδο του κύκλου εργασιών (10% σε ετήσια βάση).

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επέδειξε αντοχή σε συνθήκες αγοράς που χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια και έντονο ανταγωνισμό. Οι προοπτικές ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου δεν επηρεάστηκαν από τα αυστηρά μέτρα προστατευτισμού, όπως π.χ. η επιβολή εξισωτικών δασμών (antidumping duties) και οι δασμοί στο χάλυβα από τις ΗΠΑ. Η εταιρεία παγίωσε τη γεωγραφική διασπορά της πελατείας της και τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, καθώς ανέλαβε και εκτέλεσε τόσο υποθαλάσσια όσο και χερσαία έργα για την προμήθεια σωλήνων για αγωγούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Βόρεια Αμερική.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 θεωρείται ορόσημο για τον κλάδο των καλωδίων καθώς, για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος στον τομέα των υποθαλάσσιων καλωδίων που ξεκίνησε το 2011, καταγράφονται δυνατές επιδόσεις στον τομέα των έργων (projects) αφού αξιοποιούνται σε υψηλό ποσοστό σχεδόν όλες οι διαθέσιμες γραμμές παραγωγής.

Η ανάθεση αρκετών έργων εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2018 ενίσχυσε τις επιδόσεις στις αρχές του 2019, καταδεικνύοντας την ικανότητα του τομέα έργων να παρέχει αξιόπιστες, καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Ταυτόχρονα, ο τομέας παραγωγής καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές να σταθεροποιείται, παρά τις προκλήσεις (π.χ. Brexit).  Οι ισχυρές επιδόσεις των καλωδίων ενισχύθηκαν περισσότερο από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες εισόδου σε νέες γεωγραφικές αγορές αλλά και τις τεχνικές βελτιώσεις στο σύνολο των προϊόντων (λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας).

Cenergy

Επενδύσεις

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 455 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 473 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019. Οι επενδύσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ανήλθαν σε 21,6 εκ. ευρώ για τον κλάδο των καλωδίων και σε 3,6 εκ. ευρώ για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, καθώς πλέον ολοκληρώνονται τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας και των δύο κλάδων. Με δεδομένη τη βούληση της Διοίκησης για χαμηλότερο δείκτη μόχλευσης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, τυχόν νέες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από λειτουργικές ροές χωρίς προσφυγή σε περαιτέρω δανεισμό.

Το κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) αυξήθηκε κατά 2% από τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 267 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 19, λόγω των αυξημένων αναγκών των έργων που είχαν προγραμματιστεί για το 2019.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε ελαφρώς σε 487 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019 (31.12.2018: 473 εκ. ευρώ). Ο δανεισμός των εταιρειών της Cenergy Holdings (συμπεριλαμβανομένων των Υποχρεώσεων από μισθώσεις) περιλάμβανε στις 30 Ιουνίου 2019 μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό, σε ποσοστό 33% και 67% αντίστοιχα, με το μείγμα να παραμένει σταθερό έναντι του τέλους της προηγούμενης χρονιάς.

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές που χρηματοδοτούν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης των έργων σε εξέλιξη.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 οδήγησε σε αύξηση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και του καθαρού δανεισμού κατά 3,5 εκ. ευρώ.

Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 197 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, καταγράφοντας μείωση 12% σε ετήσια βάση (1ο εξάμηνο 2018: 224 εκ. ευρώ) ενώ τα κέρδη προ φόρων εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκ. ευρώ έναντι 5,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η Σωληνουργεία Κορίνθου προχώρησε στην εκτέλεση του πρώτου έργου υποθαλάσσιου αγωγού μεγάλου βάθους (Karish).  Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο με υψηλότατες τεχνικές απαιτήσεις, σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, που ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως μπορούν να φέρουν εις πέρας.

Οι νέες αναθέσεις στις αρχές του έτους, όπως το έργο Midia Gas Development Project (MGD) στη Ρουμανία, το οποίο περιλαμβάνει παραγωγή σωλήνων με αντιδιαβρωτική προστασία και εξωτερική επένδυση με σκυρόδεμα στην ίδια τοποθεσία για αύξηση βάρους των σωλήνων, είναι άλλη μια απόδειξη του ξεκάθαρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Σωληνουργεία Κορίνθου στα υποθαλάσσια έργα. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε και ο κλάδος των χερσαίων έργων καθώς η Snam S.p.A., η κορυφαία επιχείρηση φυσικού αερίου της Ευρώπης με κέντρο δραστηριοτήτων στην Ιταλία, ανέθεσε την κατασκευή 150 χλμ. χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου στη Σωληνουργεία Κορίνθου μέσω της μακροχρόνιας Σύμβασης – Πλαισίου που έχουν συνάψει.

Τέλος, μια σειρά άλλων υποθαλάσσιων έργων εκτελέστηκε με επιτυχία στη Βόρεια Θάλασσα και τις ΗΠΑ μαζί με μεγάλης κλίμακας χερσαία έργα σε ώριμες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Το μικτό κέρδος μειώθηκε ελαφρά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα 15,9 εκ. ευρώ έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018 (16,7 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών που αντισταθμίστηκε εν μέρει από το βελτιωμένο μικτό περιθώριο κέρδους (8,1% το 1ο εξάμηνο 2019 έναντι 7,5% το 1ο εξάμηνο 2018).

Η μείωση του μικτού κέρδους οδήγησε σε ελαφρά μείωση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA στα 14,0 εκ. ευρώ (από 14,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018).  Τέλος, ως απόρροια κυρίως των παραπάνω αλλά και της καθαρής αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 1,7 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ήταν 2,4 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οι υψηλότερες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης που συνήθως ανακύπτουν στο μέσο του οικονομικού έτους λόγω του κύκλου παραγωγής, σε συνδυασμό με τα μειωμένα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 18 εκ. ευρώ, κατέληξαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 12,8 εκ. ευρώ στα 196 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019.  Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου δεν υπήρξαν σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ οι επενδύσεις αφορούσαν κυρίως λειτουργικές βελτιώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Σωληνουργίας Κορίνθου στη Θίσβη.

Καλώδια

Οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2019 ενισχύθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, από τα υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων, γεγονός που επέτρεψε στον κλάδο καλωδίων να διπλασιάσει τη λειτουργική κερδοφορία του (εκπεφρασμένη ως αναπροσαρμοσμένο EBITDA) έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο καλωδίων αυξήθηκε κατά 32% σε ετήσια βάση στα 300 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω της εκτέλεσης χερσαίων και υποθαλάσσιων έργων υψηλής και υπερυψηλής τάσης.

Πιο συγκεκριμένα για τον τομέα των έργων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019:

• Τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα στην επέκταση του καλωδιακού συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, καθώς ολοκληρώθηκε η παραγωγή των υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης και εγκαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400 kV στο Ρίο-Αντίρριο.

• Ξεκίνησε η παραγωγή για τα έργα Seamade-Mermaid στο Βέλγιο, Hollandze Kust Alpha στην Ολλανδία και τη διασύνδεση Κρήτης–Πελοποννήσου ενώ συνεχίστηκε η παραγωγή για τη δεύτερη φάση του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων.

• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων για το έργο Αρθρωτού Παράκτιου Δικτύου (Modular Offshore Grid – MOG) στη Βόρεια Θάλασσα (Βέλγιο) και η υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση του αιολικού πάρκου Καφηρέα στην Εύβοια με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, υπήρξαν αναθέσεις στην αγορά για περιορισμένο αριθμό έργων υψηλής τάσης ενώ η Ελληνικά Καλώδια και η Fulgor συμμετείχαν σε αρκετούς διαγωνισμούς σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και αγορές.  Το τρέχον χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ανέρχεται σε 320 εκ. ευρώ.

Ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε υψηλότερους όγκους πωλήσεων (+6%) έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018 αλλά και βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Η εύρωστη ζήτηση από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τις Σκανδιναβικές χώρες εξισορρόπησαν την ελαφρά υστέρηση στις αγορές της Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης.

Η αξιοσημείωτη αύξηση του τομέα των έργων μαζί με τη σταθερή ανάπτυξη του τομέα των προϊόντων μεταφράστηκε σε αύξηση 14,6 εκ. ευρώ αναπροσαρμοσμένου EBITDA, αγγίζοντας τα 28,5 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, διπλασιάζοντας τα 14 εκ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 11,3 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επιτοκίων, ενώ οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 8,2 εκ. ευρώ. Η υστέρηση τιμής μετάλλων επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία του κλάδου κατά 2,7 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,6 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι ζημιών 7,1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 4,8 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 21,6 εκ. ευρώ, σε μεγάλο βαθμό λόγω: 

• επέκτασης και αναβάθμισης της μονάδας υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης στο εργοστάσιο της Fulgor.  Η επένδυση αυτή πρόκειται να καλύψει τα αναμενόμενα μελλοντικά επίπεδα ζήτησης, άρχισε εντός του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019.

• επιλεγμένων επενδύσεων για βελτιώσεις παραγωγικότητας στα λοιπά εργοστάσια.

Ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε σταθερός στα 292,3 εκ. ευρώ έναντι 291,2 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς οι νέες επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από λειτουργικές εισροές.

Προοπτικές και εκτιμήσεις

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει ασταθές, ως αποτέλεσμα της επιβολής εξισωτικών (antidumping) και άλλων δασμών από τις ΗΠΑ. Παρά τις δυσχέρειες αυτές, η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της, μέσω νέων επενδύσεων και της διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων. Η εταιρεία διατηρεί τις θετικές προοπτικές της για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 καθώς αναμένονται οι αναθέσεις σημαντικών έργων στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα καθώς και στις ΗΠΑ.

Από την άλλη, δεδομένων των προβλέψεων για νέα έργα αλλά και της εκτιμώμενης επέκτασης σε νέες αγορές, του σημαντικού χαρτοφυλακίου ανεκτέλεστων παραγγελιών και των προβλέψεων για ανάπτυξη του κλάδου των υποθαλάσσιων καλωδίων παγκοσμίως, οι γενικές προοπτικές των εταιρειών καλωδίων παραμένουν θετικές, παρά την παρατηρούμενη παγκόσμια οικονομική αστάθεια.

Η επάνοδος της Fulgor σε υψηλή παραγωγική δυναμικότητα κατά τη διάρκεια του 2019 θα ενισχύσει την κερδοφορία του συνόλου των εταιρειών καλωδίων έως το τέλος του έτους. Το εργοστάσιο στη Θήβα αναμένεται επίσης να λειτουργήσει σε υψηλά επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας καθ' όλο το 2019.

Επιπλέον, στον κλάδο των καλωδιακών προϊόντων, υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης στις αγορές χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική Ευρώπη, που είχαν επηρεαστεί αρνητικά από ανταγωνιστικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Τέλος, μέχρι το τέλος του έτους, θα δοθεί βαρύτητα στην επιτυχημένη εκτέλεση υφιστάμενων έργων και στη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία που θα εμφανιστεί στην αγορά.

Παρά τη μεταβλητότητα της αγοράς, η Cenergy Holdings αναμένει να διατηρήσει τη θετική δυναμική που κατέγραψε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019. Μελλοντικά, η Εταιρεία θα αποκομίσει οφέλη από το εύρωστο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών που έχει σχηματιστεί ενώ παραμένει καλά τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις βελτιούμενες συνθήκες στην αγορά ενέργειας και να στηρίξει τις εταιρείες της στον σημαίνοντα ρόλο που παίζουν σήμερα παγκοσμίως όσον αφορά τις λύσεις μεταφοράς ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή φέρνουν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την εξαγορά της Forthnet

Επίκαιρη επερώτηση σχετικά με την εξαγορά της εταιρείας Forthnet από την εταιρεία Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, κατέθεσαν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο «για τεράστιο πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σωληνουργεία Κορίνθου: Σύμβαση €27 εκατ. με ΔΕΣΦΑ για αγωγό υδρογόνου

Η ΣΩΛΚ αναλαμβάνει την κατασκευή και προμήθεια περίπου 56χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθισμένου τόξου (LSAW), 30 ιντσών, για την ανάπτυξη του ελληνικού μέρους της Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας.