ΓΔ: 1466.73 -0.91% Τζίρος: 74.61 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

Attica Bank: Συνεχίζεται η προσπάθεια εξυγίανσης

Αύξηση καταθέσεων κατά 16% και μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 8% ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2019 η Attica Bank, η οποία καταγράφει Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 15,2%.

Σταθερή ήταν η εικόνα της Attica Bank στο πρώτο εξάμηνο σε επίπεδο κερδοφορίας ενώ η τράπεζα παρουσίασε σημαντική αύξηση καταθέσεων και μείωση  δαπανών. 

Αναλυτικά όπως φαίνεται στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

 • Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ.
  Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ περίπου.
 • Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 21 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών καθώς και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 21,4 εκατ. ευρώ και αναστροφή πρόβλεψης για χρεόγραφα ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.
 • Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 37,2% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,8% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 16% σε σχέση με την 30.06.2018.
  Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 64,9% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.06.2018 (99,2%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 76,1% κατά την 30.06.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της συγκριτικής χρήσης (2018: 80,9%).
 • Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6.840 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.06.2018: 6.815 εκατ.).
  Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 6,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).
 • Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 9% σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2018.
  Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 36% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν εξαιρεθεί το κονδύλι των ενοικίων για τη συγκριτική περίοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 22%.

Η τοποθέτηση της διοίκησης

Τα αποτελέσματα της Attica BankΑΤΤ  στο πρώτο εξάμηνο του 2019 παραμένουν θετικά, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση.

Ειδικότερα, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 κατά 16%. Αυτό οδήγησε στη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 99,2% σε 64,9% μέσα σε ένα έτος.

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου 64 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά.

Αναφορικά με την κερδοφορία, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 9% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα σημαντικά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Η Τράπεζα ολοκληρώνει με επιτυχία την φάση της εξυγίανσης του ισολογισμού της και είναι έτοιμη να μπει στην φάση της ουσιώδους ανάπτυξης. Η Τράπεζα έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων. Η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η φοροελάφρυνση και η άρση των περιορισμών στην προσδοκώμενη κίνηση των κεφαλαίων αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεγέθους της Τράπεζας σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του Ισολογισμού και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας συνέπειας πληρωμών και της εμπέδωσης αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης, σε ένα κοινωνικά ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα όπως είναι η κάλυψη στεγαστικών αναγκών.
Vrettou-Attica-Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βρεττού: Πέμπτος πόλος από Attica και Παγκρήτια με ενεργητικό 10,2 δισ.

Σήμερα θα κατατεθεί η αξιολόγηση της DBRS, μέχρι το τέλος του μήνα οι αποφάσεις για συγχώνευση και στις αρχές του τέταρτου τριμήνου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσε η CEO της Attica Bank στη γενική συνέλευση.