ΓΔ: 1413.26 -0.42% Τζίρος: 105.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
HALCOR

Αύξηση τζίρου, μείωση κερδών για τον όμιλο Viochalco στο α' εξάμηνο

Τα κέρδη περιορίστηκαν στα 17 εκατ. ευρώ έναντι 45,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018 μείωση που αποδίδεται στις διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων και την παγκόσμια επιβράδυνση της βιομηχανίας χάλυβα.

Στα 17 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της Βιοχάλκο το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 45,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σε ελαφρά υψηλότερα επίπεδα διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημειώνοντας αύξηση κατά 1% και ανήλθε σε 2.216 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 2.186 εκ. ευρώ).

Η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων του τομέα έλασης αλουμινίου και των κλάδων καλωδίων και χαλκού, οι οποίοι αντιστάθμισαν τη χαμηλή ζήτηση για προϊόντα χάλυβα και προϊόντα αλουμινίου για λιθογραφία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι τιμές μετάλλων κατέγραψαν μείωση και ειδικότερα, η μέση τιμή αλουμινίου μειώθηκε κατά 11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και του ψευδάργυρου κατά 10,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του περασμένου έτους.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) αυξήθηκε κατά 9% σε 157 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 (πρώτο εξάμηνο 2018: 144 εκ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 51 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 55 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω των μειώσεων του πιστωτικού περιθωρίου που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ, έναντι 46 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, έχοντας επηρεαστεί από τις τιμές μετάλλων και την παγκόσμια επιβράδυνση της βιομηχανίας χάλυβα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 123 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 77 εκ. ευρώ), σε μεγάλο βαθμό λόγω της επένδυσης στο νέο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου, ενώ οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 71 εκ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 4% έναντι της χρήσης του 2018, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιπέδων των αποθεμάτων και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων.

Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 1.659 εκ. ευρώ (2018: 1.636 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω της αναγνώρισης υποχρεώσεων από συμβάσεις μισθώσεων κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 – Μισθώσεις.

Επισκόπηση

Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρώτο εξάμηνο του 2019 σηματοδοτήθηκε από ένα συνδυασμό θετικών εξελίξεων σε αρκετούς κλάδους της Viohalco, αλλά και από προκλήσεις λόγω της ασταθούς παγκόσμιας οικονομίας και των διακυμάνσεων των τιμών των μετάλλων.

Στον κλάδο αλουμινίου, οι εταιρίες επωφελήθηκαν από την ανοδική παγκόσμια ζήτηση του αλουμινίου, ως περιβαλλοντικά βιώσιμου υλικού, προκειμένου να αυξήσουν τους όγκους πωλήσεων σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και προϊόντα. Στον κλάδο χαλκού, η πτωτική τάση της αυτοκινητοβιομηχανίας επηρέασε σημαντικά τη ζήτηση, ιδίως για προϊόντα έλασης. Παρά την τάση αυτή, οι εταιρίες κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς και τον όγκο πωλήσεων, αξιοποιώντας την ηγετική θέση τους στην αγορά των σωλήνων χαλκού και την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητά τους. Οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα αποτύπωσαν τη συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική αναταραχή, καθώς και τον αυξανόμενο εμπορικό προστατευτισμό, ο οποίος επηρέασε αρνητικά τα επίπεδα ζήτησης και τις τιμές μετάλλων. Ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα κατέγραψε καλές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019. Μετά την ανάθεση σημαντικών έργων, ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, ενισχυμένος κυρίως από τα υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων. Τέλος ήταν ένα θετικό πρώτο εξάμηνο για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, καθώς οι επιδόσεις των εμπορικών κέντρων και ξενοδοχειακών ακινήτων ξεπέρασαν τις προσδοκίες, αναφορικά με τα έσοδα από ενοίκια και την επισκεψιμότητα.

Όσον αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες αναμένεται να συνεχίσουν να δημιουργούν προκλήσεις. Ωστόσο, όλοι οι κλάδοι της Viohalco είναι καλά προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στις αγορές τους. Οι εταιρίες της Viohalco παραμένουν προσηλωμένες στην ενίσχυση της θέσης τους, μέσω των υπό εκτέλεση επενδυτικών προγραμμάτων, της τεχνολογικής καινοτομίας και της διαρκούς βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητάς τους.

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

Αλουμίνιο

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, η αγορά αλουμινίου κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στις εφαρμογές για συσκευασίες, ενώ η επιβράδυνση των ρυθμών παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση για πλατέα προϊόντα έλασης. Οι εταιρίες του κλάδου αλουμινίου της Viohalco εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα τις ευνοϊκές συνθήκες της διεθνούς αγοράς αυξάνοντας επιλεκτικά τις πωλήσεις στα πιο ελκυστικά προϊόντα και αγορές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο αλουμινίου ανήλθε σε 684 εκ. ευρώ έναντι 685 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών μετάλλων και των χαμηλότερων όγκων πωλήσεων των προϊόντων αλουμινίου για τη λιθογραφία. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 24,3 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 26,4 εκ. ευρώ), λόγω της ζημίας μετάλλου 3,9 εκ. ευρώ που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι του κέρδους μετάλλου 8,8 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Χάρη στην προσήλωσή του στην παροχή προϊοντικών λύσεων προστιθέμενης αξίας, ο τομέας έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα (Elval) ενίσχυσε τη θέση του στην παγκόσμια βιομηχανία αλουμινίου και αύξησε τους όγκους πωλήσεων κατά 4% στους 159.000 τόνους. Η υφιστάμενη πελατειακή βάση διευρύνθηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, χάρη στην πελατοκεντρική προσέγγιση των εταιριών, ενώ ενισχύθηκαν περισσότερο οι μακροχρόνιες σχέσεις με αξιόπιστους πελάτες στους τομείς της συσκευασίας, των μεταφορών και των βιομηχανικών προϊόντων. Επιπλέον, οι εταιρίες του κλάδου εισήλθαν σε νέες αγορές με υψηλές προοπτικές, συντελώντας στη σύναψη νέων εμπορικών συναλλαγών και μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες πωλήσεων. Οι τεχνικές δυνατότητες του κλάδου αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου της Elval που αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία εντός του δεύτερου τριμήνου του 2020. Αυτή η επένδυση, η οποία εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκ. ευρώ, θα υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητα της θερμής έλασης της μονάδας των Οινοφύτων, δίνοντας τη δυνατότητα στον τομέα έλασης αλουμινίου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση.

Αναφορικά με τη Bridgnorth Aluminium στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι συνθήκες της αγοράς ήταν δύσκολες για τους βασικούς τελικούς πελάτες της εταιρίας στην αγορά λιθογραφίας, λόγω των γενικών οικονομικών συνθηκών και των πιέσεων από τους Κινέζους ανταγωνιστές, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά τους όγκους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, η εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους λόγω Brexit και, ως επακόλουθο, έχει υποστεί κάποια μείωση του όγκου πωλήσεων της.

Στη μονάδα διέλασης του κλάδου αλουμινίου καταγράφηκαν ορισμένες στρατηγικές εξελίξεις. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Etem ολοκλήρωσε την απόσχιση των κλάδων διέλασης και περαιτέρω επεξεργασίας και συγκρότησε κοινοπραξία με την Gestamp για την παραγωγή προφίλ αλουμινίου που έχουν υποστεί ειδικές κατεργασίες. Στη συνέχεια, ο κλάδος διέλασης επιλέχθηκε για έργα που συνδέονται με την παραγωγή κιβωτίων μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η Etem Ελλάδας κατέγραψε αισθητά υψηλότερες επιδόσεις από την αγορά, χάρη στο καλά εδραιωμένο δίκτυο πωλήσεων της, ενώ οι πωλήσεις στη Βουλγαρία παρέμειναν σταθερές. Τέλος, στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων της Etem, όπου οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές παρά τον έντονο ανταγωνισμό, η Etem επικεντρώθηκε στη βελτίωση των προτύπων παράδοσης και στην κάλυψη ειδικών απαιτήσεων.

Μελλοντικά, ο κλάδος θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή ανάπτυξή του, με στόχο την ικανοποίηση των ραγδαία μεταβαλλόμενων προτιμήσεων των πελατών, καθώς η αγορά αλουμινίου προσανατολίζεται όλο και περισσότερο σε καινοτόμες, ασφαλείς, ανθεκτικές και ελαφριές επιλογές από βιώσιμα υλικά.

Χαλκός

Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο χαλκού ανήλθε σε 555 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 545 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση στους 90.000 τόνους, κατά κύριο λόγο χάρη στις βελτιωμένες επιδόσεις των πλατέων προϊόντων έλασης και των σωλήνων χαλκού, μετά την αύξηση της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας (κατά 5.000 τόνους) στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Παράλληλα, η πτωτική τάση των τιμών χαλκού επέφερε ζημία μετάλλου κατά 4,5 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι κέρδους μετάλλου κατά 6,1 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ως επακόλουθο, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 15,7 εκ. ευρώ).

Μετά την επιτυχημένη επαναδιαπραγμάτευση των δανείων των εταιριών του κλάδου στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να μειωθεί το πραγματικό επιτόκιο και να παραταθεί η διάρκεια λήξης των δανείων, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 7,2 εκ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 18,2% σε ετήσια βάση.

Η επένδυση της Halcor στη μονάδα παραγωγής σωλήνων χαλκού ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τέλη του 2018, αυξάνοντας τη συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα κατά 5.000 τόνους, ενώ η ανάπτυξη της γραμμής επικασσιτέρωσης εν θερμώ για ταινίες στη Sofia Med επέκτεινε την πρόσβαση σε νέα προϊόντα και αγορές με υψηλότερη ζήτηση και αξία.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, οι συνθήκες στην αγορά αναμένεται να είναι ανάμικτες. Ενώ η ζήτηση για τους σωλήνες χαλκού αναμένεται να επιβραδυνθεί, η μονάδα παραγωγής σωλήνων χαλκού λειτουργεί αξιοποιώντας σχεδόν πλήρως την παραγωγική δυναμικότητά της και αναμένεται να συνεχίσει στο ίδιο πλαίσιο, καθώς η μονάδα εξυπηρετεί πελάτες με μεγάλη ανάπτυξη. Η ζήτηση για προϊόντα έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού αναμένεται να παραμείνει αναιμική έως το τέλος του έτους και, συνεπώς, ο ρυθμός αύξησης πωλήσεων της Sofia Med ενδέχεται να επιβραδυνθεί. Τέλος, οι προσπάθειες στον κλάδο χαλκού θα επικεντρωθούν στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της ποιότητας, στη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων του κλάδου και στην επένδυση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Χάλυβας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και ο αυξανόμενος εμπορικός προστατευτισμός επηρέασαν αρνητικά το διεθνές εμπόριο και, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης ήταν ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον οποίο σημειώθηκε πτώση της ζήτησης, χαμηλότερη ανάπτυξη επενδύσεων και εξασθενημένη εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου. Ως επακόλουθο, ο κύκλος εργασιών του κλάδου χάλυβα διαμορφώθηκε σε 449 εκ. ευρώ, έναντι 470 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο κλάδος χάλυβα κατέγραψε αύξηση των όγκων πωλήσεων, κυρίως του χάλυβα οπλισμού, στις αγορές της Ελλάδας, της Ρουμανίας και των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ οι όγκοι πωλήσεων ειδικών χαλύβων (SBQs) και λαμαρινών χάλυβα σημείωσαν πτώση, λόγω επιδείνωσης των επιχειρηματικών συνθηκών εν γένει στον βιομηχανικό κλάδο και ειδικότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον, η μείωση των διεθνών περιθωρίων, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στις τιμές των υλών και της ενέργειας (ηλεκτρόδια, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, κράματα σιδήρου, πυρίμαχα), δυσχέρανε τις spot πωλήσεις στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου. Τα μέτρα προστασίας του εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή ποσοστώσεων μόνο εν μέρει έχουν καταφέρει να μετριάσουν αυτές τις επιπτώσεις στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων είχε ως αποτέλεσμα ζημιές προ φόρων 16,3 εκ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 11,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Stomana Industry ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση νέας γραμμής λείανσης και σκλήρυνσης, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας και τη διευκόλυνση της παραγωγής ευρείας γκάμας ειδικών χαλύβων που χρησιμοποιούνται στους βιομηχανικούς τομείς της σφυρηλάτησης, των ειδικών κατεργασιών και των υδραυλικών κυλίνδρων. Αυτοί οι τομείς κατασκευάζουν εξαρτήματα για γεωργικά και άλλα μηχανήματα, εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας και λοιπές μηχανολογικές εφαρμογές.

Όσον αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, ενώ οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να θέτουν προκλήσεις στη βιομηχανία χάλυβα, οι νέες ποσοστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 αποτελούν θετική εξέλιξη. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ο κλάδος χάλυβα της Viohalco θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη βιώσιμη ανάπτυξη, βάσει της στρατηγικής του για την επίτευξη λειτουργικής αριστείας.

Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 195 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 (πρώτο εξάμηνο 2018: 221 εκ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων της περιόδου ήταν 2,3 εκ. ευρώ έναντι 4,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 1,7 εκ. ευρώ.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, η Σωληνουργεία Κορίνθου προχώρησε στην εκτέλεση του πρώτου έργου υποθαλάσσιου αγωγού μεγάλου βάθους (Karish). Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με πολύ υψηλές τεχνικές απαιτήσεις, σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, που ελάχιστες εταιρίες παγκοσμίως μπορούν να φέρουν εις πέρας.

Οι νέες αναθέσεις στις αρχές του έτους, όπως ο υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου για το έργο Midia Gas Development Project (MGD) στη Μαύρη Θάλασσα στη Ρουμανία, που περιλαμβάνει την παραγωγή σωλήνων με αντιδιαβρωτική προστασία και την εξωτερική επένδυσή τους με σκυρόδεμα στην ίδια τοποθεσία για αύξηση βάρους, είναι άλλη μια απόδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Σωληνουργεία Κορίνθου στα υποθαλάσσια έργα. Ταυτόχρονα, η Snam S.p.A., η κορυφαία επιχείρηση φυσικού αερίου της Ευρώπης, ανέθεσε την κατασκευή 150 χλμ. χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου στη Σωληνουργεία Κορίνθου μέσω της μακροχρόνιας σύμβασης – πλαισίου που έχουν συνάψει.

Τέλος, μια σειρά άλλων υποθαλάσσιων έργων εκτελέστηκε με επιτυχία στη Βόρεια Θάλασσα και τις ΗΠΑ, μαζί με μεγάλης κλίμακας χερσαία έργα σε ώριμες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Όσον αφορά στο μέλλον, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει ασταθές, ως αποτέλεσμα της επιβολής εξισωτικών (antidumping) και άλλων δασμών από τις ΗΠΑ. Παρά τις δυσχέρειες αυτές, η Σωληνουργεία Κορίνθου διατηρεί τις θετικές προοπτικές της για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, δεδομένη της διείσδυσης της σε γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων, ενώ παράλληλα αναμένονται σημαντικά έργα στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και στις ΗΠΑ.

Καλώδια

Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων ενισχύθηκαν κατά κύριο λόγο χάρη στα υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις παραγωγικές μονάδες εντός της περιόδου, οδηγώντας σε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 32% σε 294 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 222 εκ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 8,1 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι όγκοι πωλήσεων στον κλάδο καλωδίων σημείωσαν άνοδο 6% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018, με βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων, χάρη στην εύρωστη ζήτηση από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τις Σκανδιναβικές χώρες, η οποία εξισορρόπησε την ελαφρά υστέρηση στις αγορές της Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η εταιρία κατέγραψε αξιοσημείωτη πρόοδο στα υπό εκτέλεση έργα της. Ξεκίνησε η παραγωγή αρκετών έργων που ανατέθηκαν το 2018 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων για το έργο του Αρθρωτού Παράκτιου Δικτύου (Modular Offshore Grid - MOG) στη Βόρεια Θάλασσα (Βέλγιο). Επιπλέον, η εταιρία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση της υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα Εύβοιας με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου, ολοκληρώθηκε η παραγωγή του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου υπερυψηλής τάσης 400 kV στην Ελλάδα για την επέκταση του καλωδιακού συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο (η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2019 στο Ρίο-Αντίρριο).

Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων ανήλθαν σε 21,4 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και αφορούν σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση και την αναβάθμιση του εργοστασίου της Fulgor για την κάλυψη των αυξανόμενων επιπέδων ζήτησης. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επιλεγμένες επενδύσεις που εστιάζουν στην επίτευξη βελτιωμένης παραγωγικότητας σε όλα τα εργοστάσια του κλάδου καλωδίων.

Μελλοντικά, παρά τη μεταβλητότητα του ευρύτερου παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, οι προοπτικές για τον κλάδο καλωδίων παραμένουν ισχυρές. Ενδείξεις ανάκαμψης παρατηρούνται στις αγορές καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική Ευρώπη, οι οποίες παλαιότερα είχαν περιοριστεί από ανταγωνιστικές προκλήσεις. Για τις εταιρίες του κλάδου καλωδίων της Viohalco διαφαίνονται σημαντικές δυνατότητες επέκτασης σε νέες αγορές και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των υποθαλάσσιων καλωδίων. Επιπλέον, λόγω των υψηλών επιπέδων ζήτησης για καλωδιακά προϊόντα, υπάρχει επί του παρόντος σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών και, επομένως, αναμένεται ότι τα εργοστάσια θα συνεχίσουν να αξιοποιούν πλήρως τη δυναμικότητά τους το υπόλοιπο διάστημα του 2019.

Κλάδος ανάπτυξης ακινήτων

Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων ανήλθε σε 4,2 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 3,8 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, λόγω νέων μισθώσεων και αναπροσαρμογών ενοικίων. Οι ζημιές προ φόρων διατηρήθηκαν στα 0,6 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, τα εμπορικά κέντρα River West | IKEA και Mare West, μαζί με το Wyndham Grand Athens και το K29 στο χώρο της φιλοξενίας ξεπέρασαν εκ νέου τις προσδοκίες. Επιπλέον, στις αρχές του 2019 ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) με την επωνυμία The Butterfly. Η πληρότητα του The Butterfly ανέρχεται επί του παρόντος σε 100%.

Στο μέλλον ο κλάδος ανάπτυξης ακινήτων θα επικεντρωθεί στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα και της επισκεψιμότητας στα εμπορικά κέντρα River West | IKEA και Mare West. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με την υλοποίηση νέων στρατηγικών εμπορικής προώθησης και επικοινωνίας, με τα σχέδια επέκτασης του River West και την κατασκευή ενός αθλητικού-ψυχαγωγικού πάρκου 7.000 τ.μ. στο Mare West, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες στα εν λόγω εμπορικά κέντρα είναι σε εξέλιξη. Επίσης, πρόσφατα ξεκίνησε η κατασκευή ενός κτιρίου 23.000 τ.μ., που θα περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα σε οικόπεδο όμορο του River West που αποκτήθηκε στο πλαίσιο μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ στα τέλη του 2019 αναμένεται η ολοκλήρωση νέου συγκροτήματος γραφείων με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED ("The Orbit").

Ο κλάδος ανάπτυξης ακινήτων συνεχίζει να διερευνά πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες. Εντός του τέταρτου τριμήνου του 2019, αναμένεται η σύσταση της Noval Property ΑΕΕΑΠ, η οποία τον Νοέμβριο του 2018 έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση.

Κλάδος ανάκτησης φυσικών πόρων

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανάκτησης φυσικών πόρων (πρώην κλάδος ανακύκλωσης) μειώθηκε κατά 16% σε ετήσια βάση, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,8 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κύκλου εργασιών. Επιπλέον, οι εμπορικές πολιτικές προστατευτισμού που υιοθετήθηκαν από την Κίνα και τη Σερβία το περασμένο έτος, συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά το εμπόριο μη σιδηρούχου και σιδηρούχου σκραπ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ οι όγκοι αδρανών οδοποιίας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Η κερδοφορία υποστηρίχθηκε από μη επαναλαμβανόμενα συμβόλαια στους τομείς των επικίνδυνων αποβλήτων και των καλωδίων τέλους κύκλου ζωής.

Με δεδομένο το απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς και το μειωμένο κύκλο εργασιών εντός της περιόδου, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ο κλάδος ανάκτησης φυσικών πόρων θα θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα απλοποιώντας την οργανωτική διάρθρωση του κλάδου και μειώνοντας τα διοικητικά έξοδα.

Λοιπές δραστηριότητες
Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία (συμμετοχών), μαζί με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας και της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit). Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 4 εκ. ευρώ, έναντι 3,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

MYTILINEOS_ESG
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα μεγάλη μεταλλουργική μονάδα ετοιμάζει στον Βόλο η Mytilineos

Νέα μονάδα στον κλάδο του μετάλλου θα κατασκευάσει η Mytilineos στη Ν. Ιωνία του Βόλου. Το πλάνο αφορά στην κατασκευή δύο επιπλέον χώρων/αιθουσών παραγωγής που αναμένεται να καλύψουν οκτώ στρέμματα.
MYTILINEOS_ESG
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική συμφωνία της Mytilineos για εξόρυξη βωξίτη στη Γκάνα

Η περιοχή που περιλαμβάνει τα υπό παραχώρηση κοιτάσματα αναμένεται να παράγει έως και περίπου 10 εκατ. τόνους βωξίτη ετησίως, που αντιστοιχούν σε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 500 εκατ. δολαρίων με σημερινές τιμές αγοράς.