Φώτο: Nikas

Αύξηση 27,7% των πωλήσεων για την Νίκας

Τα συνολικά μεικτά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν άνοδο 16,1% αναδεικνύοντας την ισχυροποίηση της θέσης του ομίλου στην αγορά βασιζόμενος στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και την ωρίμανση του δικτύου διανομής.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2019 ο Όμιλος ΝΙΚΑΣ που αύξησε τις πωλήσεις του κατά 27,7% και τα μερίδια στην συνολική αγορά αλλαντικών από 16,5% σε 20,3% σε όγκο πωλήσεων και από 15,6% σε 19,1% σε αξίες, επιτυγχάνοντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ομίλου.

Κατά την χρήση 2019 ο Ομιλος ΝΙΚΑΣ κατέγραψε αυξητικές τάσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες ενισχύοντας την θέση του στην αγορά, βασιζόμενος στην σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων, την συνεπή τιμολογιακή πολιτική και την ωρίμανση του δικτύου διανομής.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου, σημείωσαν αύξηση κατά 16,1% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε €10.785 χιλ., έναντι €9.292 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να μειώνεται κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της αύξησης των τιμών των Α' Υλών στην παγκόσμια αγορά. Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε κέρδη €877 χιλ έναντι ζημιών €2.066 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση €2.943 χιλ.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στην Χρήση 2019 σε ζημίες €3.029 χιλ έναντι ζημιών €6.757 χιλ κατά την προηγούμενη Χρήση, βελτιωμένα κατά €3.730 χιλ.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η ΝΙΚΑΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 10.000.000,08 ευρώ θα συζητήσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας.