Φώτο: Shutterstock

Ζημιές 23,6 εκατ. για την Attica Bank, αυξημένες οι καταθέσεις

Μεγάλη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-36,7%) και αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 7,4% εμφάνισε για το 2019 η Attica Bank, ενώ αυξήθηκαν κατά 14,3% οι καταθέσεις και μειώθηκε ο δανεισμός από την ΕΚΤ.

Σε ζημιές πέρασε η Attica Bank το 2019, καθώς σημειώθηκε μεγάλη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, ενώ η τράπεζα κατάφερε να αυξήσει αρκετά τις καταθέσεις και να περιορίσει το δανεισμό της από την ΕΚΤ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, οι ζημιές προ φόρων έφθασαν τα 23,648 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,748 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει στη χρήση του 2018, λόγω της μείωσης των λειτουργικών εσόδων κατά 44,1% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2018. Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης 2018 συμπεριλαμβάνονται και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 47 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης (Metexelixis).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφάνισαν μείωση 36,7% έναντι του 2018, ενώ το καθαρό περιθώριο τόκων (NIM) μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης στο 1,66%. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2018 (κατά 7,4%) και διαμορφώθηκαν σε 17,2 εκ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα από πράξεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της συγκριτικής χρήσης κυρίως λόγω των κερδών που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής τους την 05/12/2017. Από τις συναλλαγές αυτές ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη ποσού ύψους 8.233 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων 2.484 χιλ. ευρώ αφορούσαν την ανακύκλωση του υπολειπόμενου αποθεματικού των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής της 05/12/2017.

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του 2018. Ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου κατά την 31/12/2019 ήταν 741 εργαζόμενοι (31/12/2018: 707 εργαζόμενοι). Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων, παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό 24,3% έναντι της συγκριτικής χρήσης.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 14,3% σε σχέση με την 31.12.2018. Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε κατά 38,19%, από 424,6  στα 262,4 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Στο 46,32% το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ, στο 32,34% του e-ΕΦΚΑ

Έπειτα από τη μεταβίβαση στις 25/08/2020 63.758.540 κοινών μετοχών της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του, Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.