Φωτο: Shutterstock

Επέστρεψε στην κερδοφορία η Unibios το 2019

Καθαρά κέρδη έναντι ζημιών, για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, ανακοίνωσε ο Όμιλος εταιρειών Unibios που δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών, ο οποίος επέστρεψε στην κερδοφορία για πρώτη φορά μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση.

Κατά την Χρήση 2019, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 4% ήτοι από €8,026 χιλ. σε €8.340 χιλ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων του κλάδου της επεξεργασίας νερού, δηλαδή των πωλήσεων του Ομίλου Watera International.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου Unibios, σημείωσαν αύξηση κατά 12,8% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €3.437 χιλ., έναντι €3.047 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στην Χρήση 2019,  ανήλθαν σε κέρδη €305 χιλ. έναντι ζημιών €270 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση, βελτιωμένα κατά €575 χιλ.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης ο Όμιλος UNIBIOS παρουσιάζει συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα μετά από φόρους (PAT).  Ειδικότερα, το 2019, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά από φόρους ανήλθαν σε €100 χιλ. έναντι ζημιών €393 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2019, διαμορφώθηκε σε €1.140 χιλ. έναντι €508 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά ποσοστό 124%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ελληνική εταιρεία που διακρίθηκε για «πράσινη» καινοτομία

Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας εξασφάλισε η Brite Solar. Παράγει ειδικό φωτοβολταϊκό γυαλί που μπορεί να δώσει λύση στην ενεργειακή αυτονομία θερμοκηπίων και κτιρίων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γεωργιάδης: Θέλουμε επενδύσεις με περιβαλλοντολογικό πρόσημο

Στις ενέργειες τις κυβέρνησης προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις, οι οποίες όμως θα σέβονται το περιβάλλον, στάθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκδήλωση «Εταιρική Διακυβέρνηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επενδύσεις».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιστοποίηση ISO 50001 για την εταιρεία  λιανεμπορίου ΜΕTRO

Η ΜΕTRO γίνεται η πρώτη Ελληνική εταιρεία λιανεμπορίου που πιστοποιείται με το ISO 50001που καθορίζει τις απαιτήσεις για ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης της.