Φώτο: Τράπεζα Πειραιώς

Γιατί αναβαθμίζει η UBS τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς

Ουδέτερη (Νeutral) επενδυτική σύσταση από την UBS επειδή εκτιμά ότι περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος να απαιτηθούν νέα κεφάλαια. Κλειδί για την πορεία της τράπεζας οι τιτλοποιήσεις 7 δισ. ευρώ.

Σε αναβάθμιση της επενδυτικής σύστασης για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς προχώρα η UBS, υπογραμμίζοντας ότι έχουν μειωθεί οι κίνδυνοι για την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας.

Όπως εξηγεί ο οίκος, οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή επηρεάζονται δυσμενώς από τη νέα εκτίμηση για μικρότερη οργανική ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, την καθυστέρηση κατά ένα με δύο τρίμηνα στις τιτλοποιήσεις για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω των οποίων μπορούν να βγουν από τον ισολογισμό περίπου το 1/3 των προβληματικών δανείων, καθώς και από τις πρόσθετες προβλέψεις που σχηματίζονται λόγω της πανδημίας. Έτσι η UBS μειώνει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2021 κατά 27% και του 2022 κατά 25%. Για το 2020 ο οίκος περιμένει μικρές ζημιές.

Όπως σημειώνει όμως, προχωρά στην αναβάθμιση της επενδυτικής σύστασης σε ουδέτερη, επειδή εκτιμά ότι ο κίνδυνος για ελλείμματα κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας είναι σημαντικά μειωμένος, καθώς και επειδή η αποτίμηση της μετοχής ήδη αντανακλά την αναμενόμενη διαμόρφωση της απόδοσης ίδιων κεφαλαίων σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά μεσοπρόθεσμα. Επισημαίνει ότι σημαντικός κίνδυνος παραμένει για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με το σχηματισμό νέων προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η νέα τιμή-στόχος που δίνεται από την ubs διαμορφώνεται στα 1,40 ευρώ, δηλαδή περίπου 27% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα (1,10 ευρώ).

Σε σχέση με την κεφαλαιακή επάρκεια, ο οίκος τονίζει ότι η τράπεζα έχει σήμερα καλύτερη κεφαλαιακή θέση, ενώ εσύ χαμηλώσει η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση που θέτει η εποπτεία. Ειδικότερα ο βασικός δείκτης (CET1) βελτιώθηκε σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο του έτους σημειώνοντας αύξηση κατά 80 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11, 6%. Παράλληλα οι εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 3% και διαμορφώθηκαν σε 11,25%, ενώ το ελάχιστο όριο για το βασικό δείκτη CET1 υποχώρησε στο 6, 83%. Ως αποτέλεσμα, σημειώνει η UBS, το ρίσκο μιας νέας άντλησης κεφαλαίων έχει μειωθεί πολύ σημαντικά. Ο οίκος υπολογίζει τώρα ότι το έλλειμμα κεφαλαίου έχει περιοριστεί σε 400 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 1,5 δις ευρώ. Επίσης σημειώνει ότι η τράπεζα προβλέπει πως θα πληρώσει μετρητοίς τα κουπόνια των cocos, καθώς η διοίκηση έχει την πεποίθηση ότι η τράπεζα θα συνεχίσει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου.

Όπως επισημαίνει η UBS, η Τρ. Πειραιώς περιμένει σταθερά καθαρά περιθώρια επιτοκίου και έσοδα από προμήθειες, ενώ θα μειωθούν το 2020 τα λειτουργικά έξοδα κατά μονοψήφιο ποσοστό. Για το δεύτερο τρίμηνο το κόστος κινδύνου εκτιμήθηκε σε 180 με 190 μονάδες βάσης. Ο πιο σημαντικός καταλύτης για την Τράπεζα Πειραιώς είναι η σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 7 δις ευρώ και η απόσχιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Αυτά προχωρούν, όπως δηλώνει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς η ολοκλήρωση της απόσχισης αναμένεται μέχρι το τέλος του τέταρτου τριμήνου 2020, ενώ η αποαναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 και στο πρώτο του 2021. Η εκτιμώμενη επίδραση των συναλλαγών αυτών στα κεφάλαια εκτιμάται από τη διοίκηση της τράπεζας σε 1,8 μονάδες βάσης.

Σε ότι αφορά την αποτίμηση της μετοχής και εξηγώντας τον υπολογισμό της νέας τιμής-στόχου, η UBS σημειώνει ότι διαπραγματεύεται με σχέση τιμής λογιστικής αξίας 0,1 και με p/e 3, ενώ οι αναθεωρημένες προβλέψεις για χαμηλότερο κεφαλαιακό έλλειμμα αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυσμενή επίδραση στην αποτίμηση από τις περικοπές των εκτιμώμενων κερδών ανά μετοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Στην Intrum το 30% των τίτλων του Phoenix

Η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό 65% των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό 5% των εν λόγω ομολόγων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης της τράπεζας

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά τον Νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.