Φώτο: Nikas

Ισχυροποιεί τον ισολογισμό της η Νίκας με αύξηση κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ

Η βιομηχανία αλλαντικών πέτυχε αύξηση 28% στις πωλήσεις το 2019 και επιδιώκει να αυξήσει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς της, μετά την αλλαγή συσχετισμών που δημιούργησε η περιπέτεια της Creta Farms.

Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ προχωρά η Νίκας, με στόχο την χρηματοδότηση επενδύσεων αλλά και την βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας, ενώ μέσω της αύξησης αναμένεται να επιτευχθεί βελτίωση του ισολογισμού. Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, εφόσον επιτευχθεί περαιτέρω μείωση ζημίας, τότε η Νίκας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έξοδο της μετοχής από την κατηγορία «επιτήρησης».

Όσον αφορά τη διάθεση των υπό άντληση κεφαλαίων, αυτά θα διατεθούν κατά ποσό 3,8 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων της, ποσό 1,2 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για λοιπές παραγωγικές επενδύσεις,  2,1 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αλλά και του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας για το Επενδυτικό Σχέδιο που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν 3299/04. Σε κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης θα κατευθυνθούν 2,7 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως για την κεφαλαιακή ενίσχυση και την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Νίκας πραγματοποιήθηκαν από το 2017 έως σήμερα, μεταξύ άλλων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 23,3 εκατ ευρώ και η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της

Η ΑΜΚ θα ψηφισθεί σε ΓΣ σπς 2/9 όπως και το reverse split των μετοχών μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 0,04 ευρώ έκαστη μετοχή σε 0,12 ευρώ μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρεις (3) παλαιές κοινές μετοχές προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της εταιρείας (reverse split 3:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Σημειώνεται ότι η αύξηση έρχεται την στιγμή που πραγματοποιούνται στον κλάδο τεκτονικές αλλαγές λόγω της διαφοροποίησης της θέσης στην αγορά του μέχρι πρότινος leader Creta Farms και έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για σημαντικές αυξήσεις μεριδίου από όλους τους ανταγωνιστές.

Η Νίκας το 2019 πέτυχε αύξηση τζίρου και μείωση ζημίας, λόγω της αναταραχής που επικρατούσε στην αγορά αλλαντικών από την προαναφερθείσα συγκυρία. Ο όμιλος στο τέλος του 2019 είχε αυξημένες πωλήσεις κατά 28%, σε σχέση με το 2018, καθώς ανήλθαν στα 51,7 εκατ. ευρώ από 40,4 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν αρνητικά κατά 1,5 εκατ. ευρώ από -4,3 εκατ. ευρώ το 2018. Το καθαρό χρέος ήταν 16,4 εκατ. ευρώ και οριακά αρνητική ήταν η καθαρή θέση (-136 χιλ. ευρώ η μητρική και -1,8 χιλ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου).

Υπενθυμίζεται ότι για την υπό έγκριση αύξηση κεφαλαίου ο βασικός μέτοχος Given Rise – Σ. Θεοδωρόπουλος με ποσοστό 93,36% θα κληθεί να καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους, δηλαδή το Orasis Fund (3,14%), την Credit Suisse (1,71% ) και την Eurobank (1,34%). Το ποσοστό των μικρότερων μετόχων είναι μικρότερο του 0,50%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η ΝΙΚΑΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 10.000.000,08 ευρώ θα συζητήσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας.