Φωτο: ΑΠΕ

Πλήγμα στον ΟΠΑΠ από το lockdown αλλά διατηρεί επαρκή ρευστότητα

Το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε βάσει των απαιτητικών προσδοκιών μας, καθώς επιτεύχθηκε η δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους., ανέφερε ο Jan Karas, acting CEO του ΟΠΑΠ.

Μειωμένα κέρδη κατά 77% εμφάνισε σε επίπεδο εξαμήνου ο όμιλος ΟΠΑΠ, με τα κέρδη να διαμορφώνονται στα 20,4 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2019: 91,8 εκατ. ευρώ), ενώ οι καθαρές ζημίες το β’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 15,1 εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο 2019: κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ). 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2020 ήταν μειωμένα κατά 49,1% στα 102,5 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2019: 201,4 εκατ. ευρώ), ενώ τα EBITDA β’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο 2019: 88,4 εκατ. ευρώ) μειωμένα κατά 81,7%.

Όπως αναφέρει ο ΟΠΑΠ, δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των εσόδων προέρχεται από το επίγειο δίκτυο των καταστημάτων του, η πανδημία επηρέασε σημαντικότατα τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου με τα καταστήματα του ΟΠΑΠ να παραμένουν κλειστά για σχεδόν δύο μήνες και τα VLTs να επαναλειτουργούν στις αρχές Ιουνίου.

Μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και την επαναλειτουργία των καταστημάτων, σε συνδυασμό με την επανεκκίνηση των μεγάλων αθλητικών πρωταθλημάτων και εκδηλώσεων, τα έσοδα ανέκαμψαν σταδιακά, αν και παραμένουν κάτω από τα επίπεδα πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, το χαρτοφυλάκιο των διαδικτυακών προϊόντων του ΟΠΑΠ ενισχύθηκε με νέα παιχνίδια, που σε συνδυασμό με την αυξημένη συνεισφορά του ΤΖΟΚΕΡ, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των εσόδων από το online.

Ταυτόχρονα, η διατήρηση ενός οικονομικού μοντέλου με χαμηλά σταθερά κόστη, η γρήγορη ανάκαμψη που ακολούθησε το άνοιγμα των καταστημάτων, καθώς και ένα σύνολο σημαντικών ενεργειών περιορισμού του κόστους, συνέβαλαν στο να καταγράψει ο ΟΠΑΠ θετικά λειτουργικά αποτελέσματα το β’ τρίμηνο 2020.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα 507,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 34,8% σε ετήσια βάση και στο β’ τρίμηνο 2020 στα 179,6 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 53,2% σε ετήσια βάση εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού και της επακόλουθης αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ. Η απόδοση, μετά την πλήρη επαναλειτουργία των καταστημάτων (8 Ιουνίου – 30 Ιουνίου), επέστρεψε σε θετικό έδαφος.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε κατά 37,1% και διαμορφώθηκε στο α’ εξάμηνο 2020 σε 191,1 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2019: 304 εκατ. ευρώ). Το β’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε 68,8 εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο 2019: 150,1 εκατ. ευρώ) χαμηλότερο κατά 54,2% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων, ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν αυξημένα σε σχέση με πέρυσι μετά την πλήρη επαναλειτουργία των καταστημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, ο Όμιλος κατάφερε να εξασφαλίσει επιπρόσθετη ρευστότητα μέσω νέων πιστωτικών γραμμών, ενώ ολοκλήρωσε το δεύτερο μέρος της συναλλαγής με την Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano brands) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό και διαφύλαξε την επιχειρησιακή του λειτουργία, υποστηρίζοντας τους συνεργάτες του όπου κρίθηκε αναγκαίο. Επιπλέον, ο Όμιλος για το α’ εξάμηνο 2020 κατάφερε να εξασφαλίσει όπου χρειαζόταν συναινέσεις εξαίρεσης συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των δανείων.

Η έγκαιρη υλοποίηση των προαναφερθεισών ενεργειών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης, οδήγησε τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 να ανέλθουν σε 539 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, η εταιρεία διένειμε τον Αύγουστο του 2020 το μέρισμα χρήσης 2019 ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, επιπλέον του έκτακτου μερίσματος ύψους €1,00 ανά μετοχή που είχε διανείμει τον Φεβρουάριο του 2020 προσφέροντας ταυτόχρονα το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές. Στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος ανταποκρίθηκαν θετικά 1.455 μέτοχοι, επιλέγοντας να επενδύσουν στην εταιρεία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 56,02% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Δήλωση του κου. Jan Karas, Acting CEO του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2020: «Το 2020 είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έτος έως σήμερα, με την πανδημία του κορονοϊού να δημιουργεί πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την κοινωνία. Οι αποφασιστικές και έγκαιρες ενέργειες του ΟΠΑΠ, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας για όλους τους εταίρους του, αντανακλώνται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, που ήταν υγιή για μια ακόμη φορά, καθώς και στο εξελισσόμενο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμά της. Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε βάσει των απαιτητικών προσδοκιών μας, καθώς επιτεύχθηκε η δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους. Στο μέλλον, στο επίκεντρο της προσοχής μας παραμένουν πρωτοβουλίες, όπως η διαρκής βελτίωση των διαδικτυακών προϊόντων μας, οι έγκαιρες δράσεις ελέγχου του κόστους, η άμεση προσαρμογή στις νέες συνθήκες εργασίας και η συνεχής υποστήριξη προς το δίκτυο και τους κοινωνικούς εταίρους μας. Αναμφίβολα, θα υπάρξουν επιπλέον εμπόδια στο δρόμο για την ανάκαμψη, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ