Φώτο: Nikas

Νίκας: Περιορισμός των ζημιών προ φόρων στο α' εξάμηνο 

Οι ζημίες έφθασαν στις 839.000 ευρώ, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 43,45% και διαμορφώθηκαν στα 28.260 χιλιάδες ευρώ.

Μείωση των προ φόρων ζημιών της με ταυτόχρονη αύξηση των μικτών κερδών αλλά και των πωλήσεων ανακοίνωσε η εταιρεία Νίκας. Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του ομίλου αυξήθηκαν κατά €1.065 χιλ και ανήλθαν σε ζημίες €839 χιλ. έναντι ζημιών €1.905 χιλ κατά την προηγούμενη περίοδο, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. 

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 40,83% εν σχέσει με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν σε €5.923 χιλ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα παρά την αύξηση των διεθνών τιμών αγοράς κρέατος. 

Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατα €845 χιλ εν σχέσει με αυτό του 2019 και διαμορφώθηκε €781 χιλ σε σχέση με ζημίες €64 χιλ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επιπρόσθετα οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 43,45% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ανήλθαν σε €28.260 χιλ.

Η εταιρεία αύξησε το μερίδιο της στο σύνολο της αγοράς αλλαντικών σε όγκο κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,6% στο α' Εξάμηνο του 2019 σε 21,7% στην τρέχουσα αντίστοιχη περίοδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αγγελική Οικονόμου δήλωσε σχετικά: «Ο Ομιλος μετά από σειρά ετών με αρνητικά αποτελέσματα επιτυγχάνει αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές αγοράς κρεάτων που καταγράφηκαν και στην χρονική περίοδο αναφοράς. Προσδοκούμε οτι η θετική μας πορεία θα συνεχιστεί, παρά την γενικευμένη αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά λόγω της πανδημίας, βελτιώνοντας περαιτέρω όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων μας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η ΝΙΚΑΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 10.000.000,08 ευρώ θα συζητήσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναστολή εργασιών στην Πίνδος λόγω κορονοϊού

Η Πίνδος σε ανακοίνωση της τονίζει πως το κλείσιμο της μονάδας γίνεται προληπτικά έπειτα από την εμφάνιση 4 ασυμπτωματικών κρουσμάτων σε εργαζομένους. Διασφαλισμένη η τροφοδοσία της εφοδιαστικής αλυσίδας.