Φώτο: Shutterstock

Παπουτσάνης: Στο 49,37% το ποσοστό των Γκάτζαρου και Τασόπουλου

Ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Γκατζαρος κατέχει, πλέον, το 24,47% των μετοχών της εταιρείας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος κ. Τασόπουλος το 24,90%. 

Την αύξηση των μεριδίων του κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του κ. Μ. Τασόπουλου, διευθύνοντα συμβούλου στο μετοχικό κεφάλαιο της Παπουτσάνης ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία. 

Μετά από εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ο κ. Γκάτζαρος κατέχει πλέον μερίδιο 24,47%, ελέγχοντας περισσότερα από 6,1 εκατ. δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, ενώ ο κ. Τασόπουλος αύξησε το ποσοστό του στο 24,9% έχοντας στην κατοχή του άνω των 6,2 εκατ. δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης. 

Αναφορικά με τον κ. Γκάτζαρο η Παπουτσάνης αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι: «Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 10.11.2020 TR1 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που απέστειλε στην Εταιρεία o κ. Γκάτζαρος Γεώργιος δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και υπερέβη το 20% και, συγκεκριμένα, ανήλθε σε ποσοστό 24,47% του συνόλου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, ο κ. Γκάτζαρος Γεώργιος ελέγχει 6.146.706 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».

Σε ό,τι αφορά τον κ. Τασόπουλο τονίζεται πως «Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 10.11.2020 TR1 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που απέστειλε στην Εταιρεία o κ. Τασόπουλος Μενέλαος δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και υπερέβη το 20% και, συγκεκριμένα, ανήλθε σε ποσοστό 24,90% του συνόλου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, ο κ. Τασόπουλος Μενέλαος ελέγχει 6.254.495 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας». 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ