ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

MIG: Αβέβαιο το εύρος και η διάρκεια των επιπτώσεων της πανδημίας

Η επίδραση εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως τον βαθμό αναζωπύρωσης, την ευρεία κυκλοφορία ενός εμβολίου, την έκταση νέων μέτρων και τον βαθμό αποκατάστασης της τουριστικής κίνησης.

Ο προσδιορισμός του εύρους και της διάρκειας των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στη χρηματοοικονομική απόδοση, θέση και ρευστότητα του Ομίλου για το προσεχές διάστημα ενέχει σημαντική αβεβαιότητα, τονίζει η MIG σε ανακοίνωσή της, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την πανδημία Covid-19. 

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η οποία αποτελεί αναδημοσίευση πληροφοριών, που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Εξαμηνιαία Έκθεση, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοικήσεων των εταιρειών του ομίλου που αποτυπώνονται στις εξαμηνιαίες καταστάσεις, η επίδραση της πανδημίας εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως τον βαθμό αναζωπύρωσης της πανδημίας, την ευρεία κυκλοφορία ενός εμβολίου για την αντιμετώπισή της, τον βαθμό και την έκταση νέων περιοριστικών μέτρων που δύναται να ληφθούν από την Πολιτεία σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και τον βαθμό αποκατάστασης της τουριστικής κίνησης.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας σε κάθε λειτουργικό τομέα του Ομίλου MIG έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

  • Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά:

Η αβεβαιότητα που υφίσταται για την πορεία της πανδημίας σε συνδυασμό με τα ενδεχόμενα μέτρα που δύναται να ληφθούν για την αντιμετώπιση της διασποράς της καθιστούν δυσχερή την ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας. Βασικοί παράγοντες όπως ενδεικτικά η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης, η πορεία του τουρισμού, καθώς και η εύρεση φαρμάκου /εμβολίου που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον COVID-19, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας των πωλήσεων. Παρά ταύτα, η διοίκηση του ομίλου VIVARTIA θεωρεί ότι η αρχική της πρόβλεψη για μείωση των πωλήσεων του υποκλάδου της Εστίασης κατά 30%-40% για τη χρήση 2020 σε σχέση με το 2019 αντικατοπτρίζει κατάλληλα τις βέλτιστες εκτιμήσεις στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων έως αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, το EBITDA του κλάδου Τροφίμων και Γαλακτοκομικών για τη χρήση 2020 αναμένεται να παρουσιάσει μείωση σε σχέση με τη χρήση του 2019, προερχόμενη από την ιδιαιτέρως σημαντική μείωση του EBITDA του υποκλάδου της Εστίασης, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθορισθεί ανάλογα με την πορεία της δραστηριότητας που σχετίζεται κυρίως με το travel business (αεροδρόμια, πλοία, ΣΕΑ) και το ύψος και το εύρος των μέτρων ενίσχυσης της πολιτείας στην εστίαση, τους επόμενους μήνες. Σημειώνεται ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 οι πωλήσεις και η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου Τροφίμων και Γαλακτοκομικών υποχώρησαν κατά 10% και 15% αντιστοίχως, με τις μεταβολές αυτές να προέρχονται κυρίως από τον υποκλάδο της Εστίασης του οποίου οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση της τάξης του 40% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2019, ενώ η λειτουργική του κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά σε σημαντικό βαθμό.

  • Μεταφορές:

Κατά την περίοδο που καλύπτει το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου του 2020 και αποτελεί την καρδιά της θερινής περιόδου και της τουριστικής κίνησης, ο κύκλος εργασιών του τομέα Μεταφορών κατέγραψε μείωση της τάξης του 30,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εξέλιξης του μεταφορικού έργου, γίνονται συνεχείς εκτιμήσεις για την πορεία του κλάδου Μεταφορών, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, και οδηγούν σε μείωση του κύκλου εργασιών του τομέα Μεταφορών το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019. Σημειώνεται ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 οι περιορισμοί στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων και το μειωμένο πρωτόκολλο επιβατών για τα πλοία από τα τέλη Μαΐου και έπειτα, οδήγησαν σε σημαντική μείωση του μεταφορικού έργου του τομέα Μεταφορών, γεγονός που απεικονίζεται τόσο στο μειωμένο κύκλο εργασιών για την εξαμηνιαία περίοδο 01/01-30/06/2020, ο οποίος ανήλθε σε 117 εκατ. ευρώ έναντι 164 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο, όσο και στη λειτουργική κερδοφορία του τομέα Μεταφορών, καθώς το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019.

  • Εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων:

O εν λόγω κλάδος εκπροσωπείται από τη σερβική εταιρεία RKB η οποία κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 κατέγραψε μείωση στις πωλήσεις της κατά 15% ενώ η λειτουργική της κερδοφορία διαμορφώθηκε σε 0,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο ως απόρροια των συνεπειών της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της. Εκτιμάται ότι οι πωλήσεις της για το σύνολο του έτους θα παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 15% σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του έτους 2019. Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην χρηματοοικονομική απόδοση και στη χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα του Ομίλου MIG όπως επίσης και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου παρουσιάζονται στην ενότητα 6.7 της Εξαμηνιαίας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο που έληξε την 30/06/2020.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Στην επαναληπτική ΓΣ η απόφαση για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ματαιώθηκε, καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση της Marfin Investment Group δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Ποιες αποφάσεις λήφθηκαν.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ποιοι είναι οι όροι της αναδιάρθρωσης του δανεισμού

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης με δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 2%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού έναντι της Τρ. Πειραιώς

Η αναδιάρθρωση υπολογίζεται περίπου σε 17 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής του συνόλου του δανεισμού παρατάθηκε κατά 3 έτη. Tο ονομαστικό επιτόκιο θα ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 1,5% ετησίως.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Διεύρυνση ζημιών στα 154,5 εκατ. για το 2020, λόγω της πανδημίας

Αρνητικό το 2020 και για τον όμιλο Attica, με τις ζημίες του να φθάνουν στα 49,4 εκατ., ενώ η MIG αναφέρει ότι θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για την αναδιάρθωση του δανεισμού της εντός του Μαίου.