ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:21:21 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Nikas

Στις 24 Νοεμβρίου κόβει η Νίκας το δικαίωμα για την αύξηση

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Νίκας θα γίνει με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 3 υφιστάμενες μετοχές.

Η Νίκας ανακοίνωσε πως θέτει από την 20η Νοεμβρίου στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε σήμερα στις 20.11.2020 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αφορά τη δημόσια προσφορά έως 13.288.535 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας 0,12 ευρώ.

Οι μετοχές θα εκδοθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 3 υφιστάμενες μετοχές, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην "Κατηγορία Επιτήρησης" της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 02.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 "Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής" του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

 • Έγκριση από το Χ.Α. της αποκοπής των δικαιωμάτων και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.*: Παρασκευή 20.11.2020
 • Δημοσίευση στο ΗΔΤ του ΧΑ της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης: Παρασκευή 20.11.2020
 • Ανάρτηση του τελικού Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Χ.Α. και της Ε.Κ.: Παρασκευή 20.11.2020
 • Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη ανάρτηση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρίας: Παρασκευή 20.11.2020
 • Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης: Δευτέρα 23.11.2020
 • Ημέρα Αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής: Τρίτη 24.11.2020
 • Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ (record date): Τετάρτη 25.11.2020
 • Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑT: Πέμπτη 26.11.2020
 • Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών: Παρασκευή 27.11.2020
 • Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης: Δευτέρα 07.12.2020
 • Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών: Πέμπτη 10.12.2020
 • Κατανομή αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ.: Παρασκευή 11.12.2020
 • Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το ΔΣ της Εταιρείας: Δευτέρα 14.12.2020
 • Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και τις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρίας για το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ και τον τρόπο διάθεσης των αδιάθετων μετοχών: Δευτέρα 14.12.2020
 • Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.: Πέμπτη 17.12.2020
 • Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών (Η.Δ.Τ., ιστοσελίδες Χ.Α και Εταιρείας): Πέμπτη 17.12.2020
 • Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών: Δευτέρα 21.12.2020. Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ