Φώτο: Mls

Στήριξη στη μετοχή της MLS μετά τη δραματική πτώση

Η MLS Πληροφορική ενεργοποιεί και πάλι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, που είχε διακοπεί τον Μάρτιο, καθώς η μετοχή έχανε 63,5% την Παρασκευή από την έναρξη του έτους. Επίσης, προχωρά και σε επαναγορά ομολογιών.

Να ενεργοποιήσει εκ νέου το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αποφάσισε η διοίκηση της MLS Πληροφορική, μετά τη δραματική πτώση της μετοχής μέσα στον Οκτώβριο, που έφερε τις απώλειες του τίτλου από την αρχή του έτους στο 63,5%, με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής. Σήμερα, η μετοχή ανακάμπτει, σημειώνοντας άνοδο 2,60%, λίγο μετά τις 15.00.

Ειδικότερα, η MLS ανακοίνωσε ότι κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 18.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφασίστηκε η επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ανεστάλη δυνάμει της από 28.03.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε εφαρμογή της από 29.06.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει και σε επαναγορά ομολογιών της, που εκδόθηκαν με τα τρία ομολογιακά δάνεια του 2017 και οι τιμές τους είχαν υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Ειδικότερα, η MLS θα προχωρήσει σε επαναγορές έως του ποσού 1.670.000 ευρώ, με σκοπό την οριστική μείωση των υποχρεώσεών της. Κατόπιν της αγοράς, η εταιρία ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα στην ακύρωση των αποκτώμενων ομολογιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Deloitte o ειδικός έλεγχος της MLS, καθυστερεί ο ισολογισμός του 2019

Η διάρκεια του ειδικού ελέγχου θα ξεπεράσει τις 4 εβδομάδες και έτσι η εταιρία δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, 30 Ιουνίου 2020