ΓΔ: 878.76 -0.45% Τζίρος: 44.15 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
folli follie, kosmima
Φώτο: Shutterstock

Folli - Follie: Ενέκριναν το σχέδιο εξυγίανσης οι κάτοχοι ομολόγων

Όπως αναφέρει η εταιρεία μετά από αυτήν την εξέλιξη θα υποβάλλει αίτημα ένταξης σε διαδικασία εξυγίανσης, βάσει των άρθρων του Πτωχευτικού Κώδικα έως τις 16 Δεκεμβρίου.

Το πράσινο φως προκειμένου να υπάρξει αναδιάρθρωση των χρεών και εξυγίανσή της έδωσαν οι κάτοχοι ομολόγων σε ευρώ και ελβετικό φράγκο της Folli Follie, ενώ ενέκριναν και την αλλαγή του υπεύθυνου διαχείρισης, όπως αναφέρει η εισηγμένη εταιρεία σε ανακοίνωσή της. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση νέος διαχειριστής θα είναι η  Lucid Trustee Services Limited ενώ μετά την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωση των χρεών η εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση στο Πτωχευτικό Δικαστήριο βάσει της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα την (ή περί την) 16η Δεκεμβρίου 2020.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για τους κατόχους ομολόγων σε ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «ΔΣ») της «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», με τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία») δια της παρούσας αναφέρεται στο υπόμνημα πρόσκλησης σε συναίνεση με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2020 (το «Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση») προς τους κατόχους των Eurobonds (οι «Ομολογιούχοι»), καθώς στις συνελεύσεις των Ομολογιούχων που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2020 (οι «Συνελεύσεις») σχετικά με την πρώτη έκτακτη απόφαση που περιγράφεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση (η «Πρώτη Έκτακτη Απόφαση») και την δεύτερη έκτακτη απόφαση που περιγράφεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση (η «Δεύτερη Έκτακτη Απόφαση» και από κοινού με την Πρώτη Έκτακτη Απόφαση οι «Έκτακτες Αποφάσεις»). Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ανακοίνωση, χωρίς να ορίζονται, έχουν τις ίδιες έννοιες που τους αποδίδονται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Αποτελέσματα της Συνέλευσης

Το ΔΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατά τις Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα στις 9 Δεκεμβρίου 2020, οι Έκτακτες Αποφάσεις υπερψηφίστηκαν με την έγκριση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των δύο τρίτων των ψήφων, οι οποίες υπεβλήθησαν σε εκάστη Συνέλευση. Τα αποτελέσματα των Συνελεύσεων έχουν ως εξής:

Folli Follie, omologa se euro

 

Αντικατάσταση Διαχειριστή

Κατόπιν της υπερψήφισης της Πρώτης Έκτακτης Απόφασης, η ανάκληση της U.S. Bank Trustees Limited ως Διαχειριστή (ο «Διαχειριστής») σχετικά με τα Eurobonds και η αντικατάστασή της με την Lucid Trustee Services Limited ως νέο Διαχειριστή των Eurobonds (ο «Νέος Διαχειριστής») έχει εγκριθεί. Η Εταιρεία, ο Εκδότης, ο Διαχειριστής και ο Νέος Διαχειριστής, μεταξύ άλλων, θα συνάψουν την Επιπρόσθετη Πράξη Διαχείρισης σε εκτέλεση της Αντικατάστασης και του Διορισμού, όπως περιγράφεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Εξυγίανση

Κατόπιν της υπερψήφισης των Έκτακτων Αποφάσεων, η Εταιρεία θα εργαστεί πλέον για την οριστικοποίηση των Σημαντικών Εγγράφων και για την εφαρμογή της Συναλλαγής Αναδιάρθρωσης, κατά τα περιγραφόμενα στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Η Εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση στο Πτωχευτικό Δικαστήριο βάσει της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα την (ή περί την) 16η Δεκεμβρίου 2020.

Ενδιάμεση Χρηματοδότηση

Η Εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι Πιστωτές εκπροσωπούντες 19,25 τοις εκατό του Χρέους έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση, οι Πιστωτές θα λάβουν την αναλογία τους επί του Μεριδίου Πιστωτών (ήτοι μέχρι 15% του συνολικού ποσού κεφαλαίου της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης), η οποία (αναλογία) αντιστοιχεί στο μερίδιό τους στο ποσό κεφαλαίου και Δεδουλευμένων Τόκων του Χρέους κατά την Προθεσμία Προσφοράς Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης – εν συγκρίσει με το συνολικό ποσό κεφαλαίου και Δεδουλευμένων Τόκων του Χρέους Προθεσμία Προσφοράς Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους εν λόγω Πιστωτές ξεχωριστά σχετικά με την συμμετοχή τους στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για τους κατόχους ομολόγων σε ελ. φράγκο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «ΔΣ») της «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», με τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία») δια της παρούσας αναφέρεται στο υπόμνημα πρόσκλησης σε συναίνεση με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2020 (το «Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση») προς τους κατόχους των Swissbonds (οι «Ομολογιούχοι»), καθώς στην συνέλευση των Ομολογιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2020 (η «Συνέλευση») σχετικά με τις προταθείσες αποφάσεις περί αντικατάστασης του εκδότη που περιγράφονται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση (η «Απόφαση Αντικατάστασης του Εκδότη») και την προταθείσες αποφάσεις αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση (η «Απόφαση Αναδιάρθρωσης» και από κοινού με την Απόφαση Αντικατάστασης Εκδότη οι «Αποφάσεις»). Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ανακοίνωση, χωρίς να ορίζονται, έχουν τις ίδιες έννοιες που τους αποδίδονται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Αποτελέσματα της Συνέλευσης

Το ΔΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατά την Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 9 Δεκεμβρίου 2020, οι Τακτικές Αποφάσεις υπερψηφίστηκαν με την έγκριση του 51% των ψήφων, οι οποίες υπεβλήθησαν στην Συνέλευση. Τα αποτελέσματα των Αποφάσεων έχουν ως εξής:

Folli Follie, omologa se elvetiko fragko


Εξυγίανση

Κατόπιν της υπερψήφισης των Αποφάσεων, η Εταιρεία θα εργαστεί πλέον για την οριστικοποίηση των Σημαντικών Εγγράφων και για την εφαρμογή της Συναλλαγής Αναδιάρθρωσης, κατά τα περιγραφόμενα στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Η Εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση στο Πτωχευτικό Δικαστήριο βάσει της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα την (ή περί την) 16η Δεκεμβρίου 2020.

Ενδιάμεση Χρηματοδότηση

Η Εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι Πιστωτές εκπροσωπούντες 19,25 τοις εκατό του Χρέους έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση, οι Πιστωτές θα λάβουν την αναλογία τους επί του Μεριδίου Πιστωτών (ήτοι μέχρι 15% του συνολικού ποσού κεφαλαίου της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης), η οποία (αναλογία) αντιστοιχεί στο μερίδιό τους στο ποσό κεφαλαίου και Δεδουλευμένων Τόκων του Χρέους κατά την Προθεσμία Προσφοράς Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης – εν συγκρίσει με το συνολικό ποσό κεφαλαίου και Δεδουλευμένων Τόκων του Χρέους Προθεσμία Προσφοράς Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους εν λόγω Πιστωτές ξεχωριστά σχετικά με την συμμετοχή τους στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Jumbo: Αύξηση 11% στις πωλήσεις επταμήνου, «παράλογη» η ακρίβεια

Τον Ιούλιο οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 3%, με τις πολύ καλές επιδόσεις των θυγατρικών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία να αντισταθμίζουν την στασιμότητα στην εγχώρια αγορά όπου σημειώθηκε μείωση πωλήσεων κατά -0,5%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση των πωλήσεων κατά 12,8% για την Jumbo το α' εξάμηνο του 2022

Ο όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα για το 2022-2023. Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αγοράς της Ρουμανίας, θα προχωρήσει στο άνοιγμα ενός ακόμα ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος στο Sibiu, πριν τα Χριστούγεννα του 2022.