ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Mαθιός Πυρίμαχα

Μαθιός: Ζημιές 1,693 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 38,54% για να φθάσει στα 8.358 χιλιάδες ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός έφθασε στα 10.642 χιλιάδες ευρώ.

Ζημιογόνο ήταν το εννεάμηνο του 2020 για την εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού προκάλεσαν πλήγμα στα οικονομικά της μεγέθη. 

Πιο αναλυτικά ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8.358 χιλ. ευρώ, έναντι 13.600 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 38,54% και στη μητρική εταιρεία σε 8.183 χιλ. ευρώ, έναντι 13.319 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 38,56%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε -692 χιλ. ευρώ, έναντι 416 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε -389 χιλ. ευρώ έναντι 682 χιλ. ευρώ .

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε -1.693 χιλ. ευρώ, έναντι -108 χιλ ευρώ και για την Εταιρεία σε -1.531 χιλ. ευρώ έναντι 108 χιλ ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε -251 χιλ. ευρώ, έναντι 868 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε -70 χιλ. ευρώ έναντι 1.010 χιλ ευρώ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2020 ανήλθε σε 10.642 χιλ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 2.266 χιλ ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3.846 χιλ ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «ο ‘Όμιλος συμμορφώθηκε με τις κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας και των αρμόδιων αρχών. Ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προφυλαχθούν οι εργαζόμενοι της και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον δόθηκε βαρύτητα στη συμμετοχή της εταιρείας σε όλα τα μέτρα στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση για την βοήθεια στη ρευστότητα.

Έτσι, από την εμφάνιση της πανδημίας μέχρι και την 30.09.2020, η εταιρία συνειδητά αύξησε την ρευστότητά της με την λήψη νέων χορηγήσεων και προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης ρευστότητας
επιφέρει η συνέχιση της πανδημίας του COVID‐19.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου που ανήλθε σε ευρώ 8.681 χιλ. την 30.09.2020, έναντι ευρώ 7.812 χιλ. την 31.12.2019 και για την εταιρεία ανήλθε σε ευρώ 9.607 χιλ την 30.09.2020 έναντι ευρώ 8.698 χιλ την 31.12.2019.

Ωστόσο το μέγεθος των μελλοντικών επιπτώσεων από το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας στην ελληνική οικονομία όσο και στις οικονομίες των λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και
δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οι συνολικές επιδόσεις και η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας να επηρεαστούν αρνητικά και στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 και στο μέλλον γενικότερα .

Παρόλα αυτά η διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει να παρακολουθεί με αδιάλειπτη προσοχή τις εξελίξεις αυτές, να αξιολογεί τους κινδύνους και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου». 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Μαθιός Πυρίμαχα ο Σ. Θεοδωρόπουλος

Η Μαθιός Πυρίμαχα ενημερώνει, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε τον κ. Σταύρο Θεοδωρόπουλο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ίντεργουντ Ξυλεμπορία: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12,7 εκατ. ευρώ

Η επαναληπτική Γ.Σ. ενέκρινε την παροχή εξουσίας στο ΔΣ της εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest Holdings: Αποκτά το 60% της Intelli Solutions για 3,8 εκατ. ευρώ

O Γιάννης Λουμάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Uni Systems είπε ότι «Η επισφράγιση της στρατηγικής συνεργασίας μας με τη συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ των ομάδων μας».
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δεν άσκησε call option για το 3,187% η Reggeborgh

«Η Reggeborgh ενημερώνει ότι την 20 Ιουλίου 2021 εξέπνευσε η περίοδος άσκησης του Call Option 6.828.260 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 3,187% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και η μέτοχος δήλωσε ότι δεν άσκησε το εν λόγω δικαίωμα.»