ΓΔ: 888.26 0.63% Τζίρος: 66.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Μείωση των πωλήσεων στα 9,69 εκατ. ευρώ για την Profile στο εννεάμηνο

Θετικό ήταν ωστόσο το τρίτο τρίμηνο για τον όμιλο καθώς κατέγραψε αύξηση της κερδοφορίας και πωλήσεων. Στα 4,38 εκατ. ευρώ ο δανεισμός της Profile στο εννεάμηνο.

Δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Profile στο εννεάμηνο του 2020 η πανδημία του κορονοϊού, με τα κέρδη να αυξάνονται στο γ' τρίμηνο. Η κερδοφορία του ομίλου αυξήθηκε στο τρίτο τρίμηνο καθώς ανήλθε σε 0,66 εκ. ευρώ, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 2,84 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και να είναι αυξημένες κατά 17% σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 2,84 εκατ. ευρώ κατά το γ' τρίμηνο 2020 και σε 9,69 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 2,43 εκατ. ευρώ και 10,04 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 17% και -3,5% αντιστοίχως.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 0,16 εκατ. ευρώ στο γ' τρίμηνο και σε 0,87 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ και 1,17 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 14% κατά το γ΄τρίμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,66 εκατ. ευρώ κατά το γ' τρίμηνο 2020 και 2,53 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 0,63 εκατ. ευρώ και 2,73 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή  κατά 5% και -7,3% αντιστοίχως.

Ο δανεισμός του Ομίλου κατά την στο φετινό εννεάμηνο ανήλθε στα 4,38 εκατ. ευρώ, έναντι 4,17 εκατ. ευρώ που ανερχόταν κατά την 31/12/2019. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου κατά την 30/09/2020 ανήλθαν στα 15,4 εκατ. ευρώ, έναντι 15,05 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2019. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου Profile την 30/09/2020 ανήλθαν στα 20,67 εκατ. ευρώ, έναντι 19,73 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2019.

Όπως αναφέρεται στη ανακοίνωση, οι εταιρείες του ομίλου προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες ανάλογα με την χώρα δραστηριοποίησης τους και η διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών του ομίλου και παράλληλα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών του. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων, υπάρχει η πεποίθηση ότι η πανδημία δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του ομίλου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.