ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Nikas

Πλήρης η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την Νίκας

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1,594 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 13.288.535 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 η κάθε μία.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Νίκας, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε άνω των 6,3 εκατ. ευρώ. 

Πιο αναλυτικά και όπως τονίζει η Νίκας στην ανακοίνωσή της: «η Εταιρία «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» γνωστοποιεί ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 02.09.2020 σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και πραγματοποιήθηκε από τις 27.11.2020 έως και τις 10.12.2020, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού ευρώ 9.966.401,25, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, από τους παλαιούς μετόχους και όσους απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και εφόσον ασκήσαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους.

Ειδικότερα:

  • από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 98,42% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 9.808.804,50 που αντιστοιχεί σε 13.078.406 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενώ 210.129 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
  • από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 1,58% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 157.596,75 που αντιστοιχεί σε 210.129 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές.

Mε την από 11.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, εγκρίθηκε η κατανομή των ως άνω 210.129 αδιάθετων νέων μετοχών, αναλογικά με βάση τις 1.017.659 αδιάθετες νέες μετοχές που είχαν ζητήσει οι επενδυτές.

Συνεπεία των ανωτέρω και την από 14.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία πιστοποιήθηκε η Αύξηση, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης, ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ 9.966.401,25.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ 1.594.624,20, με την έκδοση 13.288.535 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 η κάθε μία, ενώ ποσό ευρώ 8.371.777,05 θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 6.378.496,80 και διαιρείται σε 53.154.140 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ»), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΙΚΑΣ: Επιστροφή σε κερδοφόρα πορεία με αυξημένα EBITDA κατά 1,6 εκατ.

Στα ίδια επίπεδα παρέμειναν οι πωλήσεις της ΝΙΚΑΣ το α' εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας ωστόσο σημαντική αύξηση του περιθωρίου κέρδους εξαιτίας των πωλήσεων σε κανάλια υψηλότερης κερδοφορίας καθώς και στην αποκλιμάκωση των τιμών αγοράς των Α’ Υλών.