ΓΔ: 906.57 0.50% Τζίρος: 49.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
minerva-rouxa-esorouxa
Φώτο: www.minerva.gr

Πτώση 8,7% στον κύκλο εργασιών του ομίλου Μινέρβα στο 9μηνο 2020

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Διοίκηση εκτιμά ότι, δεν υφίσταται έως τη λήξη της τρέχουσας χρήσης ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

Πτώση 8,1% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ A.E. “MINERVA” συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2019 ενώ σε επίπεδο ομίλου η πτώση έφτασε στο 8,7%. 

Ειδικότερα, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2020, του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2020 στο ποσό των 8.226 χιλ. € έναντι 9.018 χιλ. € του εννεάμηνου του προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση 792 χιλ. €, ενώ ο Κύκλος εργασιών το  Γ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.566 χιλ € έναντι  3.453 χιλ € το αντίστοιχο  διάστημα  του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση 113χιλ €.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2020 στο ποσό των 8.519 χιλ. € έναντι 9.313 χιλ. € του εννεάμηνου του προηγούμενο έτος, σημειώνοντας  μείωση 794 χιλ. €, ενώ ο Κύκλος εργασιών το Γ' τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.696 χιλ € έναντι 3.585 χιλ € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση 111χιλ €.

Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  εννεάμηνο του 2020 στο ποσό των 875 χιλ. € έναντι 880 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα  του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε  939 χιλ. € έναντι 830 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου.

Τα ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  Γ τρίμηνο  του 2020 στο ποσό των 505 χιλ . € έναντι 439 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα  του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε  601 χιλ. € έναντι 420 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου.

Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  εννεάμηνο του 2020 ποσό των 121 χιλ. € έναντι -8 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα  του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε  127 χιλ. € έναντι -125 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου.

Τα ΕΒΙΤ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  Γ τρίμηνο  του 2020 στο  ποσό των 221 χιλ . € έναντι 139 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε  297 χιλ. € έναντι 92 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου.

Τα Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων σε επίπεδο Εταιρείας  το εννεάμηνο του 2020 βελτιώθηκαν   κατά 162 χιλ. € και διαμορφώθηκαν σε ζημίες 452 χιλ. € από ζημίες 614 χιλ. €  το αντίστοιχο διάστημα της  προηγούμενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 288 χιλ. € και διαμορφώθηκαν σε ζημίες 461 χιλ. € το εννεάμηνο του 2020 από ζημίες  749 χιλ. € το  εννεάμηνο του 2019.

Τα Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων σε επίπεδο Εταιρείας  το Γ τρίμηνο  του 2020 βελτιώθηκαν   κατά 91 χιλ. € και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 62 χιλ. € από ζημίες 29 χιλ. €  το αντίστοιχο διάστημα της  προηγούμενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκαν  κατά 216 χιλ. € και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 134 χιλ. € το Γ Τρίμηνο  του 2020 από ζημίες  82 χιλ. € το  Γ τρίμηνο του 2019.

Παρόλο που τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2020 εμφανίζονται βελτιωμένα  σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά, το κλείσιμο με κρατική εντολή  των καταστημάτων της Εταιρείας και  των πελατών της λόγω τής υγειονομικής κρίσης  κατά τούς μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, προβλέπεται να επηρεάσει αρνητικά  τόσο το κύκλο εργασιών όσο και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς και ενδεχομένως  να οδηγήσει σε μικρή  αύξηση των Δανειακών Υποχρεώσεων.  

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την παρούσα υγειονομική κρίση και μελετά τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση και τις δραστηριότητές της.

Παράλληλα, η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου, προσπαθεί να αξιοποιήσει  τα μέτρα στήριξης που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και  μεριμνά για τον περιορισμό των όποιων τυχόν δυσμενών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Τέλος, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Διοίκηση εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ