ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Profile: Στις 31/12 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 

To μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται σε 5,59 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε περισσότερες από 11,9 εκατ. μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ έκαστη.

Από τις 31 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρείας Profile, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αναφέρει σε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι «η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και της με αριθμό 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει ότι μετά:
 
(α) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της μερικής ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την  Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως και
 
(β) την από 31.12.2020 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (5.594.673,67 €) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (11.903.561) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,47 €) εκάστης.
 
Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 11.860.861 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 42.700 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει
»
 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Profile Software
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε εν μέρει κάλυψη ομολογιακού δανείου θυγατρικής προχώρησε η Profile

Αφορά ποσό ύψους 800.000 ευρώ, ενώ τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου η θυγατρική εταιρεία να υλοποιήσει το επιχειρηματικό της πλάνο, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της Profile.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.