ΓΔ: 909.16 0.56% Τζίρος: 50.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Με ονομαστική αξία 0,66 ευρώ από τις 9/2 η μετοχή της AS Company

Μετά την απόφαση για ΑΜΚ κατά την έκτακτη γενική συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ποσό υψηλότερο από τα 8,6 εκατ. ευρώ.

Τη διαμόρφωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της στα 0,66 ευρώ, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τονίζει σε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση η εταιρεία AS Company.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής "η Εταιρία") ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε:

α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 74.509,17 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43 € σε 0,43568 € η κάθε μία και

β) την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.944.475,43 €, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους 3.099.447,82 €, αφαιρουμένου εκ του ποσού αυτού της παρακράτησης φόρου 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,22432 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43568 € σε 0,66 € η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (8.663.173,20 €), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και είκοσι (13.126.020) μετοχές, με ονομαστική αξία 0,66 € έκαστη.

Την 11.01.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ.2302250/11.01.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ ενημερώθηκε στη συνεδρίαση της, την 04.02.2021 για:

α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 74.509,17 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43 € σε 0,43568 € η κάθε μία και

β) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.944.475,43 €, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,22432 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43568 € σε 0,66 € η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 09.02.2021, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,66 € ανά μετοχή».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ