ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ElvalHalcor

Αύξηση πωλήσεων και σταθερή κερδοφορία στο εννεάμηνο για την ElvalHalcor

Η ElvalHalcor συνέχισε την οργανική της ανάπτυξη, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 3,1% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τα κέρδη μετά φόρων να εμφανίζουν οριακή μείωση.

Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,1% για το πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι του πρώτου εννεαμήνου του 2018 παρουσίασε η ElvalHalcor. Σημαντική ήταν και η αύξηση του a-EBITDA σε 123,5 εκ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι 107,2 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2018. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ο στόχος για το τελευταίο τρίμηνο του 2019 είναι η περαιτέρω επέκτασή της μέσω της αύξησης των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και στην αύξηση των μεριδίων αγοράς της σε βιομηχανικά προϊόντα και την εξερεύνηση των ευκαιριών ανάπτυξης σε νέες αγορές. 

Η ElvalHalcor συνέχισε την οργανική της ανάπτυξη, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 3,1% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, βελτιώνοντας το προϊοντικό μίγμα και τις τιμές κατεργασίας. Ωστόσο, καθώς οι τιμές των μετάλλων συνέχισαν να μειώνονται σε σύγκριση με το πρώτο ενvεάμηνο του 2018, με τις μέσες τιμές του αλουμινίου, του χαλκού και του ψευδαργύρου να είναι μειωμένες κατά 11,1%, 3,4% και 8,4% αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,599.8 εκ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2019, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (1.599,4 εκ. ευρώ). 

Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor να βελτιωθούν κατά 16,4 εκ. ευρώ ή 15,3% στο εννεάμηνο, αγγίζοντας τα 123,5 εκ. ευρώ έναντι 107,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 122,1 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι 126,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018 λόγω των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 4,6 εκ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο, έναντι κέρδους 17,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Αυτή η μείωση, προήλθε από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές και επηρέασε τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που διαμορφώθηκαν σε 118,9 εκ. ευρώ για την περίοδο, έναντι 124,6 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2018. 

Tο ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 21,3% το πρώτο εννεάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων δανεισμού, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών. Η αυξημένη οργανική κερδοφορία του Ομίλου, όπως αποτυπώνεται στα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό κόστος, υπερκέρασαν τη μείωση του αποτελέσματος του μετάλλου, οδηγώντας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σε 60,2 εκ. ευρώ έναντι 52,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019, έναντι 43,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018.

Κλάδος αλουμινίου
Ο κλάδος του αλουμινίου αύξησε τον όγκο των πωλήσεών του κατά 4,2% το πρώτο εννεάμηνο του 2019, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 0,6% ο κύκλος εργασιών σε 811,6 εκ. ευρώ. Παρά την αρνητική επίδραση από τη μείωση της τιμής του αλουμινίου στη περίοδο, τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 49,0 εκ. ευρώ, ήτοι 19,8% αύξηση έναντι 40,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 86,0 εκ. ευρώ στο πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι 69,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτή η θετική επίδοση του αντανακλά την δυνατότητα του κλάδου να εκμεταλλευτεί κατάλληλα τις ευνοϊκές συνθήκες της διεθνούς αγοράς αυξάνοντας επιλεκτικά τις πωλήσεις σε προϊόντα και αγορές υψηλής κερδοφορίας. Την περίοδο του εννεάμηνου ο κλάδος εξάντλησε τα όρια της παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης του θερμού ελάστρου. 

Το εννεάμηνο του 2019, δαπανήθηκαν 106,7 εκ ευρώ για επενδύσεις στον κλάδο σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 97,9 εκ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος των 150 εκ. ευρώ.

Κλάδος χαλκού 
Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2019, ο κλάδος χαλκού συνέχισε να κερδίζει μερίδια αγοράς και να αυξάνει τον όγκο πωλήσεων κατά 1,3% έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2018, παρά την αρνητική επίδραση από την πτώση της ζήτησης στην αυτοκινητοβιομηχανία, που μείωσε σημαντικά τη συνολική ζήτηση σε προϊόντα έλασης, αλλά και τη μείωση του ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 788,3 εκ. ευρώ, έναντι 792,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 11,1 εκ. ευρώ έναντι κερδών 12,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού και του ψευδαργύρου, η επίδραση της οποίας υπερέβη τα θετικά οφέλη από τα μειούμενα χρηματοοικονομικά έξοδα. Παράλληλα, και το a-EBITDA εμφάνισε οριακή μείωση στα 37,5 εκ. ευρώ στο πρώτο εννεάμηνο του 2019, συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνου του 2018 που ανερχόταν στα 38,0 εκ ευρώ. 

Το εννεάμηνο του 2019, δαπανήθηκαν περί τα 13,2 εκ. ευρώ για επενδύσεις στον κλάδο, από τα οποία  4,6 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη του εργοστασίου των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, 0,8 εκ. ευρώ για το εργοστάσιο της Μεταλλουργικής Ηπείρου και περί τα 7,9 εκ. ευρώ για ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, αλλά και για νέες επενδύσεις στη θυγατρική Sofia Med.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού ύψους 90,8 εκατ. στους μετόχους

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 20η Απριλίου. Το συνολικό ποσό αντιστοιχεί σε 0,24 ευρώ ανά μετοχή. Οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μόνο ακέραιο αριθμό μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΕΜ: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ, στο 80% το ποσοστό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέβαλε πλήρως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΜ Α.Ε., συνολικού ποσού 24,3 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα, τα 22, 8 εκατ. ευρώ σε μετρητά και τα 1,5 εκατ. ευρώ μέσω εισφοράς μηχανολογικού εξοπλισμού.