ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Trastor

Trastor: Στα 3,1 εκατ. τα κέρδη το 2020, πρόταση για μέρισμα 0,01 ευρώ

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου αυξήθηκε κατά 100,9 εκατ. ευρώ το οποίο και ανήλθε σε 301,6 εκατ. ευρώ έναντι 200,7 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Αύξηση εσόδων από μισθώματα κατά 36% κατέγραψε το 2020 η Trastor A.E.E.A.Π., σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε. Tα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα 13,1 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το 2019.

Tα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας μείωσαν τα έσοδα του Ομίλου κατά 1,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 8% των ετησίων συμβασιοποιημένων εσόδων από μισθώματα, αναφέρει η Trastor.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 97%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,8 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019. Μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το 2020 σε 2,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 72 χιλ. ευρώ της περσινής χρήσης.

Την 31η Δεκεμβρίου 2020, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 100,9 εκατ. ευρώ το οποίο και ανήλθε σε 301,6 εκατ. ευρώ έναντι 200,7 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019, με την απόκτηση εννέα νέων επενδυτικών ακίνητων μέσα στη χρήση του 2020. Ο Όμιλος διαθέτει την 31η Δεκεμβρίου 2020 συνολικά 65 υψηλής ποιότητας και απόδοσης επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 130,3 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2019.

Στις 30 Ιουνίου 2020, πιστοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 37,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 22,3 εκατ. ευρώ καλύφθηκε με καταβολή μετρητών και ποσό 14,9 εκατ. ευρώ με συμψηφισμό εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31 η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε €159,1 εκατ. ή €1,056 ανά μετοχή.

Παράλληλα, η Trastor ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού €0,01 ανά μετοχή για την χρήση του οικονομικού έτους 2020.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Trastor εξαγόρασε τη Σύζευξις ΕΠΕ αντί 2,3 εκατ. ευρώ

Η Trastor, συνεχίζει να αυξάνει την έκθεση της σε αποθηκευτικούς χώρους σύγχρονων προδιαγραφών, ανεβάζοντας το συνολικό αποτύπωμα της σε 52,5 χιλ.τ.μ.. Με τραπεζικό δανεισμό χρηματοδοτήθηκε η επένδυση στον Ασπρόπυργο.