ΓΔ: 791.83 0.05% Τζίρος: 9.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:03:41 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Trastor

Trastor: Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. - Διανέμει μέρισμα 0,01 ευρώ

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 21ης Απριλίου 2021,συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

 • Λάµπρος Παπαδόπουλος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
 • Τάσος Καζίνος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Τίγγης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Anthony Clifford Iannazzo, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Κορμάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Jeremy Greenhalgh, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Howard Prince-Wright, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Σουζάνα Πογιατζή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 πρ. 1 εδ.γ’ του ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει νασυνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικήςαπόφασης περί εκλογής ΔΣ.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

 • Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Τίγγης, Μέλος και
 • Luca Malighetti, Μέλος
 • Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
 • Jeremy Greenhalgh, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Τίγγης, Μέλος
 • Howard Prince-Wright, Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασής της, εξελέγησαν τα μέλη και ο Πρόεδρος αυτής ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

 • Howard Prince-Wright, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Τίγγης, Μέλος
 • Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος
 • Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής.

Παράλληλα, η Trastor ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Από την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 03η Ιουνίου 2026).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Προχώρησε στην πώληση ακινήτου με αντίτιμο 2,7 εκατ. ευρώ

Η εν λόγω πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής αποεπένδυσης της εταιρείας από συγκεκριμένα ακίνητα και είναι σύμφωνη με τη διαμόρφωση του βέλτιστου επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων σύμφωνα με τις τάσεις της κτηματαγοράς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Επίσης η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor αποφάσισε την δωρεάν διάθεση 73.551 μετοχών στον διευθύνοντα σύμβουλο και 1.462.692 μετοχών στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, αξίας 0,50 ευρώ η μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Απέκτησε κτίριο γραφείων στο Μαρούσι έναντι 27 εκατ. ευρώ

Η Trastor αυξάνει το αποτύπωμά της στην αγορά ακινήτων γραφείων που βλέπουν τα ενοίκια να ενισχύονται. Με την προσθήκη του νέου κτιρίου, το χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης έχει πλέον επιφάνεια 65.000 τμ..
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Αποφασίζει διανομή μερίσματος και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Trastor οι μέτοχοι θα κληθούν να δώσουν έγκριση σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 402.448,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.