ΓΔ: 1406.91 -2.19% Τζίρος: 127.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Σπάει στα τρία η ΔΕΠΑ, δύο εταιρείες προς πώληση

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.
Ποια «προίκα» παίρνουν οι νέες εταιρείες Εμπορίας και Υποδομών και ποιες δραστηριότητες μένουν στο κράτος. Τα ΕΛΠΕ θα υποχρεωθούν να πουλήσουν το 35% της ΔΕΠΑ Υποδομών, εάν θέλουν να αγοράσουν την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Να πωλήσουν το ποσοστό (35%) που θα αποκτήσουν στην ΔΕΠΑ Υποδομών, στην περίπτωση που διεκδικήσουν την ΔΕΠΑ Εμπορίας, υποχρεώνονται τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), καθώς το σχέδιο νόμου για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ υπενθυμίζει τις διατάξεις για απόλυτο ιδιοκτησιακό διαχωρισμό μεταξύ εταιρειών εμπορίας φυσικού αερίου και εταιρειών διαχείρισης δικτύων.

Όπως προβλέπεται, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) μπορεί να εναντιωθεί στην περίπτωση απόκτησης «άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (…)».

Επίσης, η ΡΑΕ μπορεί να εναντιωθεί και στην περίπτωση που ξένη εταιρείας ενέργειας θέλει να αποκτήσει τη ΔΕΠΑ Υποδομών, αν θεωρήσει πως κάτι τέτοιο «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η διάταξη αυτή ερμηνεύεται ως μια ασφαλιστική δικλίδα, για την περίπτωση διεκδίκησης της ΔΕΠΑ Υποδομών από τη ρωσική Gazprom.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας

Το σχέδιο νόμου προβλέπει και τι ακριβώς θα διατηρήσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, για την οποία αναμένεται να δοθεί σκληρή μάχη μεταξύ ισχυρών ελληνικών και ξένων ομίλων. Προβλέπεται πως θα δημιουργηθούν δύο νέες εταιρείες, η ΔΕΠΑ Υποδομών και η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, ενώ η υφιστάμενη ΔΕΠΑ θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στη τελευταία παραμένουν, «κατ’ ελάχιστον» όπως επισημαίνεται οι εξής δραστηριότητες: α) η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ (που έχει σήμερα περισσότερους από 350.000 πελάτες στο Λεκανοπέδιο), β) η εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε υγροποιημένου φυσικού αερίου - ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, γ) η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,

Στην ΔΕΠΑ Εμπορίας παραμένουν, επίσης: δ) η εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ε) ο ανεφοδιασμός οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON», στ) η προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς, ζ) η προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Επίσης, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Τι μένει στην ΔΕΠΑ Υποδομών

Στην ΔΕΠΑ Υποδομών, στην οποία επίσης θα πωληθεί το 65% όπως και στη ΔΕΠΑ Εμπορίας (ή το 100% στην περίπτωση που πωλήσουν και τα ΕΛΠΕ), μεταβιβάζονται: α) οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.), β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των Δικτύων Διανομής, γ) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε., δ) δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Δημόσια η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων

Υπό δημόσιο έλεγχο θα παραμείνει η ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων ΑΕ που θα διατηρήσει τις συμμετοχές της επιχείρησης σε μεγάλα έργα φυσικού αερίου ή αγωγούς. Συγκεκριμένα στη νέα εταιρεία θα παραμείνει: α) Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα εξής διεθνή έργα: (αα) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., στην οποία συμμετέχει άμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε., και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (iGl) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), (ββ) τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD, στην οποία συμμετέχει έμμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε. δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., και περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) και (γγ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες, β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Οι εκκρεμείς δίκες

Τι θα συμβεί με τις δίκες ή διεκδικήσεις της ΔΕΠΑ, όπως για την υπόθεση ELFE συμφερόντων Λαυρέντη Λαυρεντιάδη; Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως «εκκρεμείς δίκες που αφορούν μεταβιβαζόμενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της τελευταίας».

Επιπλέον, «διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν από τη διάσπαση μεταβιβαζόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητές του, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία, ως καθολικό διάδοχο της ΔΕΠΑ Α.Ε».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνωστισμός για την ΔΕΠΑ από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας

Ο νικητής του διαγωνισμού για την ΔΕΠΑ Εμπορίας θα «πάρει κεφάλι» όχι μόνο στην αγορά φυσικού αερίου, αλλά θα αναβαθμιστεί συνολικά στα επιχειρηματικά πράγματα της χώρας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Σπάει» η ΔΕΠΑ για ιδιωτικοποίηση, δεν πωλούνται οι αγωγοί

Τρεις εταιρείες στις οποίες το δημόσιο θα διαθέτει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% θα προκύψουν από το νέο σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες.