ΓΔ: 879.23 0.27% Τζίρος: 48.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Avax

ΑΒΑΞ: Νέα διοίκηση και επιτροπή ελέγχου εξέλεξε η Γενική Συνέλευση

Πρόεδρος ο κ. Χ. Ιωάννου και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Κ. Μιτζάλης, με τη θητεία τόσο του διοικητικού συμβουλίου όσο και της επιτροπής ελέγχου να είναι τριετής.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου με τριετή θητεία και νέας επιτροπής ελέγχου με ανάλογη χρονική θητεία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου ανακοίνωσε η εταιρεία ΑΒΑΞ. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 24.06.2021 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω διοικητικό όργανο συγκροτήθηκε την 24.06.2021 σε σώμα ως εξής:

 • Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος ,Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθηκαν κατόπιν της διαπίστωσης ότι πληρούν τους όρους ανεξαρτησίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Σε συνέχεια απόφασης της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγη νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνεδρίασε και συγκροτήθηκε την 24.06.2021 σε σώμα ως εξής:

 • Χρίστος Σιάτης, Πρόεδρος [Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]
 • Αικατερίνη Πιστιόλη, Μέλος [Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]
 • Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Μέλος [Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου]

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κος Χρίστος Σιάτης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Avax Development και Dimand εξαγοράζουν το 70% της 3V

Η εταιρεία 3V ΑΕ διαθέτει στο Νέο Φάληρο, δίπλα στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης οικόπεδο επιφανείας 18.730 τ.μ. με οικοδομική άδεια για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος 57.450 τ.μ.. Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην επόμενη τριετία το συνολικό ύψος της επένδυσης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΒΑΞ: Άνοδος 24,7% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 32,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,2%, ενώ αξίζει να σημειωθεί, πως σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα έργα που υλοποιούνται στο εξωτερικό.