ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alpha Trust

Alpha Trust Ανδρομέδα: Επέστρεψε στην κερδοφορία το α' εξάμηνο 2021

Τη διανομή 0,509 ευρώ ανά μετοχή ως προμέρισμα για την χρήση 2021 αποφάσισε η εταιρεία. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Ανδρομέδα σημείωσε άνοδο 18,82%.

Αντέστρεψε την περυσινή εικόνα που είχε διαμορφωθεί η Alpha TRUST-Ανδρομέδα και στο α' εξάμηνο του 2021 καθώς εμφάνισε ισχυροποιημένα αποτελέσματα. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 2,39 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών -2,57 εκατ. ευρώ που είχε παρουσιάσει το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας, ανήλθαν σε 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -2,28 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.

Ενισχυμένα ήταν και τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -2,56 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,39 εκατ. ευρώ για το α΄εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών -3,57 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2021, ανέρχονταν συνολικά σε 958,07 χιλ. ευρώ.

Βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Alpha Trust Ανδρομέδα στο α' εξάμηνο

Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021 το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας σημείωσε άνοδο 18,82% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €14,38 εκατ. ή €35,86 ανά μετοχή στις 30/06/2021.

Στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2021 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 89,84% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 1,96%.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΤΙΤΑΝ Α.Ε,. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -24,88% στις 28/07/2021, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €27,60.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 29/07/2021, αποφάσισε τη διανομή 200,57 χιλ. ευρώ ή 0,509 ευρώ ανά μετοχή, ως προμέρισμα για τη χρήση 2021.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ