ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Παπουτσάνης: Αύξηση 16% του κύκλου εργασιών το α΄εξάμηνο

Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, η διατήρηση των ναύλων σε ιστορικά υψηλά αλλά και η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρέασε την κερδοφορία της Παπουτσάνης στο α΄εξάμηνο.

Συνεχίζει την θετική της πορεία για ακόμα ένα εξάμηνο η Παπουτσάνης που κατέγραψε στο α' εξάμηνο του 2021 όπου ναυαρχίδα τις εξαγωγές αύξησε τον κύκλο εργασιών της. Ωστόσο η εκτόξευση των πρώτων υλών και τα πρωτόγνωρα υψηλά ναύλα για την μεταφορά προϊόντων και την αύξηση του κόστους ενέργειας έπληξε την κερδοφορία της Παπουτσάνης που βλέπει τις προοπτικές για το β' εξάμηνο να είναι θετικές.

Όπως ανακοίνωσε η Παπουτσάνης, ο όμιλος και η εταιρεία σημείωσαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16% όπου και ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων (εξαιρουμένων των αντισηπτικών), των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.

Οι εξαγωγές της εταιρίας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, και αντιπροσωπεύουν 60% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 38% με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 23% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 8% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 54% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο και την εταιρεία ανήλθαν σε εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,2 το α’ εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 6% ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2020 καταγράφοντας αύξηση 11%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν (για τον όμιλο και την εταιρεία) σε κέρδη εκατ. έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημειώνοντας πτώση 10% σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα. 

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο και ανήλθε (για τον όμιλο και την εταιρεία) σε εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 33% έναντι 34% το α’ εξάμηνο του 2020.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το έτος 2021 έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και των μεταφορικών από και προς χώρες του εξωτερικού. Η διοίκηση της εταιρείας διαχειρίστηκε σε μεγάλο βαθμό την απότομη αυτή αύξηση του κόστους μέσω μετακύλισης της αύξησης σε πελάτες, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των παραγωγών προϊόντων για τρίτους και βιομηχανικών πωλήσεων σαπωνωμαζών. Επίσης, μέρος των υλών που αναλώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο στην παραγωγή η Εταιρεία είτε το τηρούσε σε απόθεμα ήδη από το προηγούμενο έτος είτε είχε διαπραγματευτεί και συμφωνήσει με βασικούς προμηθευτές συγκεκριμένη ποσότητα και τιμή σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ίσχυσαν το 2021.

Πώς κινήθηκαν οι τομείς δραστηριότητας της Παπουτσάνης

Επώνυμα Προϊόντα

Οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το 2020 η συγκεκριμένη κατηγορία ωφελήθηκε σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις αντισηπτικών ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.  Εκτός αντισηπτικών οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με πέρυσι.

Η ενίσχυση της θέσης των επώνυμων προϊόντων στα σημεία πώλησης θα υπηρετήσει το στρατηγικό στόχο της εταιρείας για βελτίωση των συνολικών μεριδίων αγοράς.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Η κατηγορία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειώθηκε κατά περίπου 5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Να σημειωθεί ότι κατά το τρέχον εξάμηνο η Ελλάδα συνεισέφερε περίπου τα 2/3 των πωλήσεων της κατηγορίας, με τις εξαγωγές να καλύπτουν το υπόλοιπο, ενώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο η σχέση ήταν αντίστροφη. 

Προϊόντα Τρίτων, Ιδιωτική Ετικέτα

Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση 28% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού για την παραγωγή προϊόντων τους (οι σχετικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 69% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020), συνεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζουν να αναπτύσσονται.  Σημειώνεται ότι και αυτή η κατηγορία είχε ευνοηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 από πωλήσεις αντισηπτικών σε βιομηχανικούς πελάτες  εσωτερικού.

Σαπωνόμαζες

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως σε εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 15%. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρίας σαν έναν από τους βασικότερους προμηθευτές ειδικών σαπωνωμαζών στη διεθνή αγορά, στη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. Όπως αναφέρει η εταιρεία, επενδύοντας στην Έρευνα και την Καινοτομία, συνεχίζει να αναπτύσσει δυναμικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι προβλέψεις για το β' εξάμηνο

Όπως αναφέρει η Παπουτσάνης, στόχος παραμένει  η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και η βελτίωση της κερδοφορίας , μέσω διεύρυνσης των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και σύναψης νέων συνεργασιών για όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και ήδη το μεγαλύτερο μέρος των νέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι σε λειτουργία, γεγονός που θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στον κύκλο εργασιών.

Η διοίκηση της Παπουτσάνης εκτιμά πως θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται:

  • Στην ενίσχυση της θέσης των επώνυμων προϊόντων στα σημεία πώλησης
  • Στην καλή πορεία της κατηγορίας παραγωγών για τρίτους, η οποία αναμένεται να ενταθεί το υπόλοιπο του έτους, δεδομένου ότι ήδη βρίσκονται υπό υλοποίηση νέα σημαντικά έργα με υπάρχοντες και νέους πελάτες που θα αποδώσουν το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
  • Στη διαφαινόμενη θετική πορεία της αγοράς των ξενοδοχειακών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με την εικόνα που έχει η εταιρεία σήμερα, από τις παραγγελίες εσωτερικού αλλά και εξωτερικού και σε συνδυασμό με τις νέες συμφωνίες με διεθνείς αλυσίδες που αρχίζουν να υλοποιούνται, η εκτίμηση είναι ότι το τρέχον έτος η κατηγορία θα παρουσιάσει αύξηση κατά τουλάχιστον 60% σε σχέση με το 2020.
  • Στην περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας ειδικών σαπωνομαζών. Ώθηση σε αυτή τη κατηγορία θα δώσει η έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας. 

Αντιθέτως, η τυχόν συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, η διατήρηση των ναύλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αλλά και η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι προοπτικές παραμένουν θετικές και η Διοίκηση εκτιμά ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα παρουσιάσει βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021 αλλά και το αντίστοιχο δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

lockheed martin-nautiko
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία με ελληνικές βιομηχανίες ανακοίνωσε η Lockheed Martin

Η Lockheed Martin θα συνεργαστεί με τις ελληνικές εταιρείας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Ναυπηγείων, για το Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.
epexyl
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυο σημαντικά έργα σε Μιλάνο και Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει η EPEXYL

Η ελληνική ξυλουργική κατασκευαστική εταιρεία με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους υλοποιεί αυτή την περίοδο ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό πλάνο με νέες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, υποδομές και νέες τεχνολογίες.