ΓΔ: 909.16 0.56% Τζίρος: 50.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Profile Software
Φωτο: Profile Software

Profile: Διπλασιασμός της κερδοφορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2021

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 173% σε 1,17 εκατ. ευρώ από 428.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διπλασιαστήκαν σε 751.000 ευρώ από 383.000 ευρώ.

'Ανοδο πωλήσεων κατά 17% και διπλασιασμό της κερδοφορίας παρουσίασε η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Profile Software το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,04 εκατ. ευρώ έναντι 6,84 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, λόγω της ανάληψης νέων έργων, της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, καθώς και της επιτυχημένης εξαγοράς της Centevo, κορυφαίας εταιρείας λογισμικού για Asset/Fund Management στη Σκανδιναβία, τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου και διατίθενται διεθνώς.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,87 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 30%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 173% σε 1,17 εκατ. ευρώ από 428.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διπλασιαστήκαν σε 751.000 ευρώ από 383.000 ευρώ. Τα αναμορφωμένα EBITDA του ομίλου, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε 2,51 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 από 1,87 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη του ομίλου επιβαρύνονται με αποσβέσεις 210.000 ευρώ που προέρχονται από την λογιστική υπεραξία των αύλων στοιχείων ενεργητικού των εταιριών Login και Centevo κατά την ημέρα της εξαγοράς τους, έναντι 110.000 ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Κατ' επέκταση, τα αναμορφωμένα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,50 εκατ. ευρώ από 538.000 ευρώ το περυσινό εξάμηνο, με τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται σε 1,07 εκατ. ευρώ από 493.000 ευρώ.

H ρευστότητα του ομίλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα με τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στα 14,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά διαθέσιμα στα 7,5 εκατ. ευρώ, τα οποία συνυπολογιζόμενα με την αξία των ίδιων μετοχών που διατηρούσε η εταιρεία στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, ανέρχονται σε 8,57 εκατ. ευρώ.

Σε λειτουργικό επίπεδο, το πρώτο εξάμηνο, ο όμιλος της Profile παρουσίασε δυναμική πορεία, με ενέργειες που συνέβαλαν θετικά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, ο όμιλος εξαγόρασε την Centevo από τον Όμιλο Euronext, που διαθέτει χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 65 πελάτες (μεγάλες τοπικές τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες) στις σκανδιναβικές χώρες.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.