ΓΔ: 879.23 0.27% Τζίρος: 48.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περσευς: Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση

Ο Craig Tashjian και οι ελεγχόμενες από αυτών εταιρείες, κατέχει περίπου 41,50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η Περσεύς, σε συνέχεια της από 27.11.2019 γνωστοποιήσεως που έλαβε από τον κ. Craig Tashjian και την εταιρία Tashjian Capital LLC, ανακοίνωσε τις ακόλουθες μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν οι μετοχές της:

α) ο κ. Craig Tashjian ελέγχει την εταιρία Tashjian Capital LLC, η οποία ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management GP, LLC, η οποία ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management LP, η οποία με τη σειρά της ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management LLC και, ως εκ τούτου, ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των επενδυτικών σχημάτων (funds) Perseus Multi Seafood, LLC, Perseus ΡΕ Seafood, LLC, Perseus Co­lnvest Seafood, LLC, Perseus Advantage Seafood, LLC, Perseus KRS ΡΕ Seafood, LLC, Perseus Redwood Seafood, LLC and Perseus Co-lnvest ΙΙ Seafood, LLC (από κοινού: τα "Funds"), τα οποία κατέχουν από κοινού συνολικώς ποσοστό 53,12% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Andromeda Seafood Sociedad Limitada ('Άndromeda Seafood"), με αποτέλεσμα η Αndromeda Seafood να ελέγχεται από τις ανωτέρω ελεγχόμενες από τον κ. Craig Tashjian επιχειρήσεις. 

β) Στις 27.11.2019 η Andromeda Seafood απέκτησε 195,460,008 μετοχές της Σελόντα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,62% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της. Η εταιρεία Σελόντα κατέχει, ως άμεσος μέτοχος, 7.127.656 των μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 41,50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

2.  Κατ' ακολουθία, ο κ. Craig Tashjian και οι κατά τα ανωτέρω ελεγχόμενες από αυτόν εταιρίες κατέχουν 7.127.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 41,50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο έως 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Περσεύς

Την έκδοση ομολογιακού δανείου, την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της διοίκησης και τις αλλαγές σε συμβάσεις διευθυντικών στελεχών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ΓΣ της Περσεύς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ερευνητικά έργα για το περιβάλλον και τις ιχθυοκαλλιέργειες

Τα δυο έργα που θα υλοποιήσει η ΕΛΟΠΥ αφορούν την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής και διακίνησης ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και το δεύτερο αφορά ανάπτυξη πρωτοκόλλων και οδηγιών για τις μονάδες στο θαλάσσιο περιβάλλον.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Andromeda Seafood απέκτησε το 100% της Περσεύς

Ολοκληρώθηκε η καταχώριση της Andromeda Seafood στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Περσεύς, και κατέχει πλέον ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.