ΠΕΡΣΕΥΣ

Η Andromeda Seafood απέκτησε το 100% της Περσεύς

Ολοκληρώθηκε η καταχώριση της Andromeda Seafood στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Περσεύς, και κατέχει πλέον ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο έως 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Περσεύς

Την έκδοση ομολογιακού δανείου, την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της διοίκησης και τις αλλαγές σε συμβάσεις διευθυντικών στελεχών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ΓΣ της Περσεύς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Περσεύς αποφασίζει για έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. ευρώ

Η Περσεύς ανακοίνωσε επίσης την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε μετά την παραίτηση του κ. Χρ. Μπουγιουκλή και την αντικατάστασή του από τον κ. Μιλτιάδη Χατζημανωλάκη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περσεύς: Ανακοίνωσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου

Η Περσεύς προχωράει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου για την επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.