Η Andromeda Seafood απέκτησε το 100% της Περσεύς

Ολοκληρώθηκε η καταχώριση της Andromeda Seafood στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Περσεύς, και κατέχει πλέον ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Το 100% της «Περσεύς», συνολικά 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές, κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα η Andromeda Seafood.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η «Περσεύς» γνωστοποιεί σε συνέχεια της από 8 Ιουλίου 2020 σχετικής ενημέρωσης από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση της εταιρείας «Andromeda Seafood» στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες απέκτησε η Andromeda Seafood κατ' ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 3/883/17.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» στην Andromeda για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Σελόντα

Στις 12 Ιουνίου παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Σελόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της Andromeda για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο έως 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Περσεύς

Την έκδοση ομολογιακού δανείου, την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της διοίκησης και τις αλλαγές σε συμβάσεις διευθυντικών στελεχών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ΓΣ της Περσεύς.