Περσεύς: Στο 95,79% το ποσοστό της Andromeda Seafood

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα η Andromeda Seafood διαμορφώθηκε σε περίπου 95,79% από περίπου 95,28% που ήταν στις 10.01.2020.

Η Andromeda Seafood ανακοίνωσε ότι από τις 13 μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2020, απέκτησε συνολικά 86.394 κοινές ονομαστικές μετοχές της «ΠΕΡΣΕΥΣ» έναντι 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα Andromeda Seafood στην εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 95,79% από περίπου 95,28% που ήταν στις 10.01.2020.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι, από τις 13 μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2020, απέκτησε συνολικά 86.394 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 1,15 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 95,79% από περίπου 95,28% που ήταν στις 10.01.2020.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περσεύς: Ανακοίνωσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου

Η Περσεύς προχωράει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου για την επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η εξαγορά Νηρέα, Σελόντα από την Andromeda Seafood

«Πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαγορά των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας και Σελόντα από την Andromeda Seafood. «Στόχος μας να ορίσουμε νέα πρότυπα απόδοσης στην ιχθυοκαλλιέργεια«, τόνισε ο Thor Talseth.