ΓΔ: 1481.02 0.23% Τζίρος: 37.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:27:35 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Κρι Κρι

Έπληξε την κερδοφορία της Κρι Κρι η αύξηση του ενεργειακού κόστους

Στα 134,60 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι το 2021 σημειώνοντας αύξηση 6,8% από το 2020. Ξεπέρασαν τα 54 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις γιαουρτιού στο εξωτερικό, που αποτέλεσαν το 52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Παρά το γεγονός ότι η Κρι Κρι σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών και των εξαγωγών γιαουρτιού, ενώ παρέμεινε στην δεύτερη θέση των αγορών γιαουρτιού και παγωτού στην Ελλάδα, οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις και ο σχεδόν διπλασιασμός του κόστους ενέργειας έπληξαν την κερδοφορία της εταιρείας το 2021.

Όπως υπογραμμίζει η Κρι Κρι, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει επιδράσει πολυεπίπεδα στην κοστολογική βάση της εταιρείας ενώ διαμορφώνει και ένα έντονα πληθωριστικό περιβάλλον. Επίσης η εταιρεία διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά τα κόστη βασικών α' υλών της, όπως το νωπό αγελαδινό γάλα, και βεβαίως τα κόστη ενέργειας και τα μεταφορικά κόστη. Από την εξέλιξη αυτή, τα περιθώρια κερδοφορίας της εκτιμάται ότι θα πιεστούν, παρά τη μετακύλιση μέρους της αύξησης του κόστους, στις τιμές πώλησης των προϊόντων.

Ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι διαμορφώθηκε σε 134,60 εκατ. ευρώ έναντι 125,98 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 6,8%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 41,17 εκατ. ευρώ έναντι 40,43 εκατ. ευρώ το 2020 και τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 20,96 εκατ. ευρώ έναντι 22,25 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16,53 εκατ. ευρώ, έναντι 18,39 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 13,21 εκατ. ευρώ έναντι 15,84 εκατ. ευρώ το 2020.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2021, μικτού ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ανοδική πορεία για πωλήσεις και εξαγωγές

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στη χρήση 2021 ανήλθαν σε 23,43 εκατ. ευρώ από 20,70 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 13,1%. Στην ισχυρή αυτή ανάκαμψη συνετέλεσαν, κυρίως, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε, επίσης, η ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής με την προσθήκη 1.025 νέων σημείων πώλησης καθώς και το λανσάρισμα της νέα σειράς παγωτών Master Rich. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 15% (στοιχεία NIELSEN Δεκέμβριος 2021).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της Κρι Κρι εμφανίζουν μείωση 0,8%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται αφενός στη συρρίκνωση της αγοράς (-3,4% σε αξία) και αφετέρου στις εμπορικές κινήσεις του ανταγωνισμού. Για την ενίσχυση της θέσης της, η Κρι Κρι θέλησε να επεκτείνει την προϊοντική της γκάμα ώστε να απευθυνθεί σε ευρύτερη καταναλωτική βάση, με πρόσφατο παράδειγμα την ενίσχυση της κατηγορίας λειτουργικών γιαουρτιών. Παράλληλα, με διαφημιστικές καμπάνιες και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες θέλησε να κινητοποιήσει τους καταναλωτές ώστε να ενισχύσει το μερίδιό της στην αγορά γιαουρτιών που διαμορφώθηκε σε 16,3% από 16,1% το 2020 διατηρώντας την εταιρεία στην δεύτερη θέση της αγοράς με βάσει τα στοιχεία της IRI σε αξία τον Δεκέμβριο του 2021.

Ωστόσο, στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν με σχεδόν διψήφια ανάπτυξη, σημειώνοντας αύξηση 9,8%, με την συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού να αγγίζει τα 54,7 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, στο 2021 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια άγγιξαν τα 10 εκατ. ευρώ, με μεγάλο μέρος των επενδύσεων αυτών, ύψους 6 εκατ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, από την οποία παράγεται βιοαέριο και στη συνέχεια ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που καταδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση της ταιρείας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ανησυχία για την αύξηση του κόστους

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση επιδρά πολυεπίπεδα στην κοστολογική βάση της. Καταρχήν, με άμεσο τρόπο, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στη χρήση 2021, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 2,8% του συνόλου των δαπανών. Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει αυξητικά τα κόστη μεταφορών και διανομής. Στη χρήση 2021, οι δαπάνες αυτές αποτέλεσαν περίπου το 5,3% του συνόλου των δαπανών.

Υπογραμμίζει επίσης πως το σημαντικότερο, είναι ότι επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση και συντήρηση έντονα πληθωριστικού περιβάλλοντος. Σημειώνει πως παρατηρείται σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής του νωπού γάλακτος, και επακόλουθα και της τιμής του. Αυτό εξηγείται από την αύξηση της τιμής των λιπασμάτων που επηρέασε το κόστος αγροτικής παραγωγής ζωοτροφών. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Το πληθωριστικό περιβάλλον έχει επηρεάσει και τα κόστη βασικών εισροών της. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα κόστη βασικών α' υλών της, όπως το νωπό αγελαδινό γάλα, και βεβαίως τα κόστη ενέργειας και τα μεταφορικά κόστη. Από την εξέλιξη αυτή, τα περιθώρια κερδοφορίας της εκτιμάται ότι θα πιεστούν, παρά τη μετακύλιση μέρους της αύξησης του κόστους μας, στις τιμές πώλησης των προϊόντων.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι στη χρήση 2022 θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Παράλληλα, τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να υποχωρήσουν, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στις τιμές των υλικών. Το μέγεθος της υποχώρησης των περιθωρίων κερδοφορίας θα εξαρτηθεί από το βαθμό και το χρόνο αποκλιμάκωσης του κόστους των βασικών α' υλών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρι Κρι: «Βουτιά» των καθαρών κερδών που διαμορφώθηκαν στα 3,18 εκατ.

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών στα 171,88 εκατ. ευρώ, η απόφαση της εταιρείας να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του λειτουργικού κόστους, επηρέασε σημαντικά την κερδοφορία της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρι Κρι: Στοχεύει σε μείωση του ενεργειακού κόστους και αύξηση εξαγωγών

Η γαλακτοβιομηχανία δημιούργησε μονάδα βιοαερίου για παραγωγή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας αποκλειστικά από τα υγρά απόβλητα & παραπροϊόντα της βιομηχανίας, ενώ θα θέσει σε λειτουργία και ένα ολοκληρωμένο σύστημα φωτοβολταϊκών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρι Κρι: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία με «όπλο» την ιδιωτική ετικέτα

Πενταπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας από το 2021 έχει επιτύχει η γαλακτοβιομηχανία χάρη στη στροφή στην παραγωγή γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας που της έδωσε την πρώτη θέση στην αγορά.