ΓΔ: 1400.61 -1.12% Τζίρος: 124.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Alpha Αστικά Ακίνητα: Προχωρά στη διανομή μερίσματος 3,42 ευρώ ανά μετοχή

Στα 47,88 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό που διανεμηθεί στους μετόχους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank στα πλαίσια μετασχηματισμού της.

Το πράσινο φως για τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 3,42 ευρώ ανά μετοχή, άναψε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα και το συνολικό ποσό το οποίο θα διανεμηθεί είναι ύψους 47.880.000 ευρώ. Το ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας "Σ.Α.Τ") (record date) ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank στα πλαίσια μετασχηματισμού της, περιλαμβανομένων των προς υλοποίηση και επ’ αφορμής αυτού συναλλαγών κατά τα εισηγηθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και αποφάσισε να ορίσει την Αγγελική Δ. Σαμαρά, η οποία πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Επίσης η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor αποφάσισε την δωρεάν διάθεση 73.551 μετοχών στον διευθύνοντα σύμβουλο και 1.462.692 μετοχών στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, αξίας 0,50 ευρώ η μετοχή.