ΓΔ: 915.99 0.06% Τζίρος: 44.35 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: BriQ Properties

BriQ: Άλμα 55% των εσόδων στο α' εξάμηνο, ανήλθαν στα 4 εκατ. ευρώ

Κατά 7,2% αυξήθηκε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου στο α΄εξάμηνο του 2022 καθώς περιλάμβανε 27 ακίνητα συνολικής αξίας 130,7 εκατ. ευρώ έναντι 27 ακίνητων αξίας 122 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Σημαντική ενίσχυση των μεγεθών της παρουσίασε η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στο α΄ εξάμηνο του 2022 καθώς τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά 55% σε 4 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ λόγω αφενός της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics και αφετέρου, λόγω της μείωσης των συγκριτικών εσόδων του α’ εξαμήνου 2021 εξαιτίας των υποχρεωτικών μειώσεων ενοικίων λόγω μέτρων κατά του Covid-19.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 90%.

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 η εταιρεία πραγματοποίησε 4 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.06.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 48% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 28% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Η εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο Α’ εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ειδικότερα την 30η Ιουνίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου περιλάμβανε 27 ακίνητα συνολικής αξίας 130,7 εκατ. ευρώ έναντι 27 ακίνητων αξίας 122 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2%.

Την 30η Ιουνίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε € 128,4 εκ. έναντι € 120,8 εκ. την 31.12.2021.

  • Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 4 εκ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 54,7%.
  • Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 80,8% και ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 89,6% και ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εσωτερική αξία της μετοχής (NAV/μετοχή) ανήλθε την 30.06.2022 σε € 2,62 από € 2,52 την 31.12.2021 ,μετά και από την αποκοπή μερίσματος € 0,075, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29 η Απριλίου 2022. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.06.2022 ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ, όπως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Την 30.06.2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν 34,5 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2021. Η εταιρεία την 30.06.2022 είχε στην κατοχή της συνολικά 359.136 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 754 χιλ. ευρώ και αξίας κτήσης 629 χιλ. ευρώ, ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,75 ανά μετοχή. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 30.06.2022 αντιστοιχούσαν στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Briq_akinito
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BriQ: Άλμα 40% της καθαρής κερδοφορίας στα 3,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο

Αυξήθηκε η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του ομίλου που περιλαμβάνει 26 ακίνητα και ανέρχεται πλέον στα 130,5 εκατ. ευρώ. Πλησίασαν τα 5 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις του ομίλου σε υπάρχοντα ακίνητα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Briq: Εκτινάχθηκαν κατά 207% στα 1,04 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο α΄τρίμηνο

Η επανεκκίνηση της δραστηριότητα και η έναρξη μίσθωσης της νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο οδήγησαν την Briq να ενισχύσει τα έσοδα της από ενοίκια που διαμορφώθηκαν στα 1,93 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 76,5% σε σχέση με την περασμένη χρονιά.