ΓΔ: 912.33 0.05% Τζίρος: 280.85 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΣΙΔΜΑ

Η ισχυρή ανάκαμψη της ΣΙΔΜΑ και το σερί θετικών αποτελεσμάτων

Την τελευταία πενταετία η εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, αυξάνοντας τον όγκο των πωλήσεων. H αναχρηματοδότηση των δανείων της και η υψηλότατη κερδοφορία του προηγούμενου έτους έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση.

Ένα από τα σημαντικά turn around story της εγχώριας επιχειρηματικότητας αποτελεί η περίπτωση της Σιδηρεμπορική Μακεδονίας (ΣΙΔΜΑ) που τα τελευταία χρόνια βελτιώνει τις επιδόσεις της σ’ όλες τις γραμμές αποτελεσμάτων, ενισχύοντας το εξαγωγικό της προφίλ αλλά και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της. 

Την τελευταία πενταετία η εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, αυξάνοντας χρόνο με το χρόνο τον όγκο των πωλήσεων της, ενώ η ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων της και η υψηλότατη κερδοφορία του προηγούμενου έτους έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και τη ρευστότητά της και έχουν αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. 

Ήταν Απρίλιος του 2011, όταν μετά από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, ζημιογόνων χρήσεων που είχαν φέρει τη μακεδονική εταιρεία σε ύστατο σημείο, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου την έθεσε σε καθεστώς επιτήρησης, κυρίως λόγω των αρνητικών ιδίων κκεφαλαίω.   

Χρονιά – κλειδί ήταν το 2020, καθώς το Δεκέμβριο εκείνου του έτους έγινε η συγχώνευση με την Μπήτρος Μεταλλουργική, δημιουργώντας τη ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική όπως είναι το νέο όνομα, ενώ πριν από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2021 η εταιρεία βγήκε από την επιτήρηση παρουσιάζοντας διαρκώς θετικά αποτελέσματα.

Η ΣΙΔΜΑ απέκτησε όλα τα περιουσιακά στοιχεία από την πρώην ανταγωνίστρια εταιρεία Μπήτρος, ενώ οι μέτοχοι της τελευταίας απέκτησαν το 25% των μετοχών της ΣΙΔΜΑ. Ο όμιλος Viohalco κατέχει το 26,8% άμεσα και μέσω και των θυγατρικών της ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και SOVEL Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Χάλυβα Α.Ε.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών - μετά την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μπήτρος - πλέον ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ η νέα εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά της κατεργασίας και εμπορίας προϊόντων χάλυβα, διαθέτει παρουσία μέσω θυγατρικών εταιρειών στις αντίστοιχες αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής και στην Κύπρο.

Μάλιστα, η χρήση του 2021 ήταν η καλύτερη στην ιστορία της εταιρείας, καθώς παρουσίασε θεαματική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου.

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το 2021 διαμορφώθηκε σε 226,4 εκατ. ευρώ από 133,3 εκατ. το 2020 (+70,0%), αντανακλώντας εν πολλοίς την αύξηση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2021 κατά 64,5% σε σχέση με το 2020. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ανήλθε στα ευρώ 274,2 εκ. έναντι ευρώ 162,8 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 68,5%. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 27,1 εκατ. από 6,4 εκατ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 327% κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών αλλά και της αύξησης κατά 50% του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων, μετά από μια σειρά ζημιογόνων χρήσεων, ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της, φθάνοντας στα ευρώ 31,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Το φετινό πρώτο εξάμηνο 

Το φετινό πρώτο εξάμηνο του 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική διαμορφώθηκε στα 145,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 36,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 173 εκατ. ευρώ από 130,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 32,8% σε σχέση με πέρυσι. 

Οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 32,7%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν μειωμένα και κατήλθαν στα 16,47 εκατ. ευρώ από 19,12 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων κατήλθαν στα 13,98 εκατ. ευρώ από 28,29 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, που συνίστατο στην απεικόνιση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας στην εύλογη αξία τους, με αποτέλεσμα την αύξηση των αποτελεσμάτων κατά 13,4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. 

Χωρίς το κονδύλι αυτό, η διαφορά στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται σε 900 χιλ. ευρώ και προκύπτει από την μείωση του μικτού κέρδους κατά 2,73 εκατ. ευρώ ή 12%

Θυγατρικές 

Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, κατά 38,6% και 50,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 30,4 εκατ. ευρώ έναντι 21,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ της SIDMA Romania έφτασε στα 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 14,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), από 2,62 εκατ. ευρώ πέρυσι σε 2,86 εκατ. φέτος, όσο και των κερδών προ φόρων, από 2,37 εκατ. ευρώ πέρυσι σε κέρδη 2,57 ευρώ το φετινό εξάμηνο. 

Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε κερδοφορία 1,82 εκατ. ευρώ από 2,23 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,66 εκατ. ευρώ από 1,68 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Η διαφορά στη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι, οφείλεται στην ισόποση μείωση του μικτού κέρδους ενώ η διατήρηση της κερδοφορίας σε επίπεδο προ φόρων οφείλεται στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, απόρροια της αναδιάρθρωσης των δανείων της θυγατρικής. Η ρευστότητα του ομίλου διαμορφώνεται στα 8,7 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού της Εταιρείας, διαμορφώθηκαν την 30/06/2022 ως εξής:

Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 1,9

Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 7,7

Εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους και το 2023 

Παρά την επιδείνωση των διεθνών συνθηκών λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται υπό την θετική επενέργεια της καλής τουριστικής περιόδου, της ενίσχυσης των εισοδημάτων μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής και της έναρξης των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων ανέρχεται στα 10 δισ. ευρώ περίπου και οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη θερινή εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17/07/2022), είναι ευοίωνες προβλέποντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 4% εφέτος. 

Η οικονομία της Ρουμανίας παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την ίδια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποστηριζόμενο κυρίως από ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις. Ωστόσο, για το σύνολο του έτους η ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα περιοριστεί στο 3,9% καθώς θετικοί και αρνητικοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν. 

Αντίστοιχα, στην Βουλγαρία, το πρώτο τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα πάντα με την καλοκαιρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Ιούλιος 2022 ). Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,8% το 2022 και 2,3% το 2023.

Στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, οι συνεχιζόμενες διαταραχές της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και του κόστους παραγωγής, η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης καθώς και οι γενικότερες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την φαινομενική κατανάλωση το 2022. Όπως αναφέρει η Eurofer στην τελευταία έκθεσή της τον Αύγουστο του 2022, η κατανάλωση χάλυβα στην Ευρώπη κατά το τρέχον έτος αναμένεται να σημειώσει μείωση - αν και μέτρια (-1,7%). 

Η φαινομενική κατανάλωση προβλέπεται να ανακάμψει το 2023 (+5,6%), αλλά η συνολική εξέλιξη της ζήτησης υπόκειται σε υψηλή αβεβαιότητα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023, δεδομένων των απρόβλεπτων εξελίξεων στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας και του αντικτύπου του στην παγκόσμια οικονομία.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλάζουν εικόνα τα everest, στόχος η ισχυρή ανάπτυξη με franchise

Προσπάθεια για νέο λανσάρισμα της φίρμας, με αλλαγή στην εικόνα των καταστημάτων και νέα προϊόντα. Αναζητούν συνεργάτες για την ανάπτυξη του δικτύου. Προσπάθεια για συγκράτηση των ανατιμήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναψυκτικά και σε κουτάκι από τη Βίκος, στόχος η αύξηση των εξαγωγών

Επένδυση 22 εκατ. σε νέα μονάδα παραγωγής. Εμφιάλωση σε γυάλινα μπουκάλια με στόχο την αγορά της εστίασης και σε κουτάκια για την ενίσχυση των εξαγωγών. Σταθερή ανάπτυξη από την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο εταιρικό μετασχηματισμό της Mytilineos προανήγγειλε ο Ευ. Μυτιληναίος

Σε ένα μήνα αναμένονται οι ανακοινώσεις για μεγάλες αλλαγές με επίκεντρο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας, τόνισε ο κ. Μυτιληναίος. Προβλέπει νέα αύξηση των τιμών φυσικού αερίου την άνοιξη.
businessdaily_Azur Selection Meganisi
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτίμησε το Euronext αντί της Αθήνας η ελληνική Azur Selection

Η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Azur Selection κάνει χρηματιστηριακό ντεμπούτο στη μικρή αγορά του γαλλικού Euronext. Επενδύει σε ξενοδοχεία και ακίνητα στην Αθήνα, τη Μύκονο και άλλες περιοχές, ενώ έχει σχέδια για τη γαλλική Ριβιέρα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διάλεξε τη Θήβα και όχι την Πολωνία για μεγάλη επένδυση η Megaplast

Η εταιρεία επένδυσε 23 εκατ. ευρώ για νέα μονάδα παραγωγής εύκαμπτου φιλμ συσκευασίας, το οποίο απευθύνεται σε μια παγκόσμια αγορά 7 δισ. ευρώ. Γιατί άλλαξε το αρχικό σχέδιο για επένδυση στην Πολωνία και την έκανε στην Ελλάδα.
Lavipharm
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φυγή προς τα εμπρός από τη Lavipharm με αύξηση κεφαλαίου 58 εκατ.

Να ξεπεράσει οριστικά τα προβλήματα του παρελθόντος, να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και να επαναφέρει τη μετοχή σε κανονική διαπραγμάτευση επιδιώκει η διοίκηση της Lavipharm μέσω της αύξησης κεφαλαίου.