ΓΔ: 1220.89 1.54% Τζίρος: 148.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alexandros Michailidis / SOOC

Τρ. Πειραιώς: Ξεκίνησε η δημόσια πρόταση για τις μετοχές της Attica Group

Η τράπεζα επισημαίνει ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με τη διαγραφή των μετοχών της Attica από το Χρηματιστήριο. 

Μετά το πράσινο φως που ανάψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πληροφοριακό δελτίο της,  η Τρ. Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για Αttica Συμμετοχών στα 1,855 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας υψηλότερο τίμημα από την αποτίμηση που είχε δοθεί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν έμμεσα μέσω της MIG συνολικά 171.313.683 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 79,3832% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 44.492.160 Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους 20,6168% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Η Τρ. Πειραιώς όρισε την «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» ως ανεξάρτητο Αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β) του Νόμου, καθώς οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 2,9% του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης. H τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €1,75 ανά Μετοχή.

Σύμφωνα με την Τρ. Πειραιώς, κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €64.741.752,9 και διαιρείται σε 215.805.843 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 21.03.2023, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 18.04.2023, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η Πειραιώς επισημαίνει ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με τη διαγραφή των μετοχών της Attica από το Χρηματιστήριο. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Θα συμμετέχει στο Business Growth Fund

Μέσω της συνεργασίας της με την Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδοτήσεις με ελκυστικούς όρους που περιλαμβάνουν 40% άτοκη χρηματοδότηση από την ΕΑΤ και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου κατά 3% για τα δύο πρώτα έτη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση 17 εκατ. της εταιρείας Natech στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης

Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση δανείου, συνολικού ποσού 17 εκατ., με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων 10,6 εκατ., από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 6,4 εκατ. από την Τράπεζα Πειραιώς
xristos megalou delphi
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Μέρισμα 10% από τα κέρδη 2023, κλιμάκωση τα επόμενα χρόνια

Ο συντελεστής διανομής θα κλιμακωθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια για να ανέλθει στο 25%, ανέφερε στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. Σε όλους τους μετόχους θα απευθυνθεί το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.