Ελληνικό Χρηματιστήριο

ΕΧΑΕ: Ανακοίνωσε αλλαγές στα καθήκοντα διευθυντικών στελεχών

Ο κ. Εμμανουήλ Σκαρμέας, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή στη νεοσύστατη Διεύθυνση Λειτουργίας & Εποπτείας Αγοράς της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών.

Ο μέχρι πρότινος Υποδιευθυντής Εποπτείας και Ρυθμίσεων Αγοράς, Εμμανουήλ Σκαρμέας, αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα Διευθυντή στη νεοσύστατη Διεύθυνση Λειτουργίας & Εποπτείας Αγοράς της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών. Στην ανακοίνωση της ΕΧΑΕ αναφέρεται ακόμα ότι η κα Καλλιόπη Παπασταύρου, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας στη Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών και ο κ. Ανδρέας Δασκαλάκης ορίζεται Διευθυντής στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Αγορών και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Επιτελικής Διεύθυνσης Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών και Διεθνών Δραστηριοτήτων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια -Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) σε συνέχεια της από 6 Δεκεμβρίου 2019 ανακοίνωσης, ενημερώνει για την ανάληψη καθηκόντων των ακόλουθων διευθυντικών στελεχών με ισχύ από 7.1.2020:

  • Ο κ. Εμμανουήλ Σκαρμέας, μέχρι πρότινος Υποδιευθυντής Εποπτείας και Ρυθμίσεων Αγοράς, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή στη νεοσύστατη Διεύθυνση Λειτουργίας & Εποπτείας Αγοράς της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών.
  • Η κα Καλλιόπη Παπασταύρου, μέχρι πρότινος επικεφαλής της Μονάδας Υποστήριξης Εκδοτριών και Ανάπτυξης Αγορών, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας στη Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών.
  • Ο κ. Ανδρέας Δασκαλάκης, μέχρι πρότινος Διευθυντής Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Αγορών και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Επιτελικής Διεύθυνσης Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών και Διεθνών Δραστηριοτήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Εβδομάδα Τεχνολογίας» από αύριο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στο πλαίσιο δράσεών του για την ανάδειξη και προβολή στο οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς αλλά και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό των εισηγμένων εταιρειών και ειδικότερα συγκεκριμένων κλάδων κάθε φορά.