Φώτο: Ε. Παΐρης

Συμφωνία της Ε. Παΐρης με τράπεζες για αναχρηματοδότηση δανεισμού

Επίσης, συμφωνήθηκε η παροχή επιπλέον χρηματοδότησης, ύψους έως 700.000 ευρώ, για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας.

Η Παΐρης ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις τράπεζες, Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική και Eurobank σχετικά με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της προς τις τράπεζες, ποσού 8.264.000 ευρώ.

Επίσης, συμφωνήθηκε η παροχή επιπλέον χρηματοδότησης, ύψους έως 700.000 ευρώ, για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών της σκοπών.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της εταιρείας και θυγατρικής αυτής, καθώς και με την παροχή εγγύησης από θυγατρική της εταιρεία και για την έκδοση του οποίου πρόκειται να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση στο προσεχές διάστημα.

Aκολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρία με την επωνυμία "Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών" (εφεξής η "Εταιρία"), κατά άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί την καταρχήν επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής οι "Τράπεζες"), σχετικά με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τις Τράπεζες, ποσού ευρώ 8.264.000 και την παροχή επιπλέον χρηματοδότησης ύψους έως ευρώ 700.000 για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών της σκοπών. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της Εταιρίας και θυγατρικής αυτής, καθώς και με την παροχή εγγύησης από θυγατρική της εταιρία και για την έκδοση του οποίου πρόκειται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο προσεχές διάστημα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ