ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Dimand Α.Ε.

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Dimand

Η εισηγμένη θα αγοράσει έως 300.000 ίδιες μετοχές σε εύρος από 10 έως 20 ευρώ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης.

Τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης ίδιων μετοχών ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Dimand

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η DIMAND γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.06.2023 ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 4548/2018, με τους ακόλουθους όρους:

Η έγκριση του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών έγινε για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 0,803% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (18.680.300 Χ 0,803 %) μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 300.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €10,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης.

Περαιτέρω, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Dimand: Ισχυρή βελτίωση λειτουργικών μεγεθών, υπερδιπλασιασμός επενδύσεων

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 10,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας έφθασαν στα 7,1 εκατ. ευρώ (+17%). Έκτακτες δαπάνες που σχετίζονται με την πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου επηρεάσαν αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Dimand: Στα 6,6 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο με άνοδο 57%

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών και το άλμα των EBITDA που ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ έναντι των 0,1 εκατ. το 2021, ο όμιλος έκλεισε το εννεάμηνο με ζημιές ύψους 8 εκατ. ευρώ. Αυξήθηκε στα 125,5 εκατ. ευρώ η αξία των ακινήτων και επενδύσεων του ομίλου.