ΓΔ: 1275.09 0.14% Τζίρος: 322.82 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
epsilon net
Φώτο: Epsilon Net

Epsilon Net: Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 18 Ιουλίου 2023. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Την διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η Epsilon Net μετά από απόφαση της γενικής της συνέλευσης των μετόχων, για την οικονομική χρήση του 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Εταιρία EPSILON NET, σύμφωνα με την παρ.4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2023, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρίας για την οικονομική χρήση 2022, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€4.010.800,00), ήτοι μικτού ποσού €0,074 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (€0,0037 ανά μετοχή), με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις. Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των €0,0703 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 18 Ιουλίου 2023. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας .

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ως εξής: 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 2. Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας .

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Net: Στα 41,61 εκατ. ο τζίρος στο α΄ εξάμηνο με άνοδο 35,34%

Στα 11,15 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα καθαρά κέρδη του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο, μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option, ενισχυμένα κατά 141,42% από το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
epsilon net
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Net: Προχώρησε στην εξαγορά του 60% της Diginet για 1,6 εκατ.

Το συνολικό τίμημα της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000 ευρώ ενώ προβλέπεται earn out bonus που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας το 2023.