ΓΔ: 1275.09 0.14% Τζίρος: 322.82 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Lamda Development: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Σεπτεμβρίου

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η διάσπαση της εταιρείας Lamda Olympia Village και η απορρόφησή της από την Lamda Malls.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, καλεί τους μετόχους της η LAMDA Development, για την έγκριση, μεταξύ άλλων, του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης αναφορικά με την κοινή διάσπαση της εταιρείας "LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων" με διακριτικό τίτλο "L.O.V. S.M.S.A" με απορρόφηση από την εταιρεία και την εταιρεία "LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" με διακριτικό τίτλο "LAMDA MALLS Α.Ε." και με σύσταση νέας εταιρείας.

Ειδικότερα, η LAMDA Development καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37A, 151 23 (εντός Golden Hall), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση (α) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης αναφορικά με την κοινή διάσπαση της εταιρείας "LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων" με διακριτικό τίτλο "L.O.V. S.M.S.A" με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία "LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" με διακριτικό τίτλο "LAMDA MALLS Α.Ε." και με σύσταση νέας εταιρείας, (β) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της εταιρείας "LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων" με διακριτικό τίτλο "L.O.V. S.M.S.A" με ημερομηνία 31.12.2022, (γ) της από 19.07.2023 Έκθεσης Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της εταιρείας "LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων" με διακριτικό τίτλο "L.O.V. S.M.S.A", σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει.
  2. Έγκριση της κοινής διάσπασης της εταιρείας "LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων" με διακριτικό τίτλο "L.O.V. S.M.S.A" με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία "LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" με διακριτικό τίτλο "LAMDA MALLS Α.Ε.", και με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4, 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.
  3. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της κοινής διάσπασης της εταιρείας "LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων" με διακριτικό τίτλο "L.O.V. S.M.S.A".
  4. Έγκριση του καταστατικού της νέας (επωφελούμενης) ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, συνεπεία της κοινής διάσπασης της εταιρείας "LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων" με διακριτικό τίτλο "L.O.V. S.M.S.A". 
  5. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης.
  6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.09.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδ. Αθανασίου: Το Ελληνικό δεν είναι μόνο έργο ανάπλασης είναι εθνικό όραμα

O διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development ανέδειξε την καθοριστική συμβολή των τοπόσημων που δημιουργούνται στο Ελληνικό για την προσέλκυση μεγάλου αριθμού τουριστών, όχι μόνον στο Ελληνικό αλλά σε όλη χώρα.
LAMDA DEVELOPMENT
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αθανασίου: Διεθνές παράδειγμα οι προπωλήσεις και οι μισθώσεις στο Ελληνικό

Αναφερόμενος στην οικιστική ανάπλαση ο κ. Αθανασίου τόνισε ότι τα έσοδα από τις προπωλήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία και αποτελούν ένα μοναδικό φαινόμενο επιτυχίας.
LAMDA DEVELOPMENT
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lamda: Μεταβιβάζεται σε θυγατρικές η περιουσία της Lamda Olympia Village

Η ολοκλήρωση της Κοινής Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών που μετέχουν στην Κοινή Διάσπαση.