Φώτο: ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Διανομή 0,02 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η Ικτίνος

Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι με απόφαση της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εγκρίθηκε η διανομή ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4646/2019 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,019 Ευρώ.

Η εταιρία κατέχει ίδιες  μετοχές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 489.916 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,02 ευρώ και το καθαρό σε 0,019 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) να είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και η καταβολή του μερίσματος να ξεκινήσει την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:

 -Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.- Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. -

-Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ικτίνος Ελλάς: Την μη καταβολή μερίσματος για το 2019 ενέκρινε η ΓΣ

Αναφορικά με το α' εξάμηνο του 2020, οι πωλήσεις είναι μειωμένες περίπου κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο του 2019. Το β΄ εξάμηνο του 2020, οι πωλήσεις αναμένεται να κυμανθούν στο επίπεδο του β' εξαμήνου 2019.