Φωτο: Όμιλος Καράτζη

Η Ιουλία Παβτσένκο νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Καράτζης

Η Μαρία Καράτζη Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ∆Σ καθώς και ο Ιάσωνας Παπαστεφανάκης Ιάσωνας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Η εταιρία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» ανακοίνωσε ότι στις 29 Ιανουαρίου η κυρία Καράτζη Μαρία Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ∆Σ καθώς και ο κύριος Παπαστεφανάκης Ιάσωνας μη εκτελεστικό μέλος του ∆Σ υπέβαλαν εγγράφως προς το Διοικητικό Συµβούλιο τις παραιτήσεις τους από όλες τις προαναφερόµενες ιδιότητες και θέσεις τους.

Σε συνέχεια των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 29 Ιανουαρίου 2020 αποφάσισε την εκλογή της κυρίας Παβτσένκο Ιουλίας και του κύριου Μιχαλάκη Εµµανουήλ σε αντικατάσταση των αυτών.

Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 2020 ως ακολούθως:

1. Αντώνιος Καράτζης του Μιλτιάδη - Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

2. Αθηνά Καράτζη του Χαριλάου - Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

3. Ιουλία Παβτσένκο του Όλεγκ - ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

4. Κων/νος Αρχοντάκης του Λεωνίδα - Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ.

5. Ηλίας Καλαθάς του Αναστασίου - Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ.

6. Εµµανουήλ Μιχαλάκης - Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ.

7. Ελευθέριος Αντωνακάκης του Κωνσταντίνου – Μη εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ.

8. Φανούριος Ζαµπετάκης του Μιχαήλ – Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ.

9. Γεώργιος Βενέρης του Βασιλείου – Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η αρχικά προβλεπόμενη κατά τη συγκρότησή του σε σώμα την 20η Ιουνίου του έτους 2017 και ως εκ τούτου λήγει την 17η Ιουνίου του έτους 2022 και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ