Φωτο: Όμιλος Καράτζη

Αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το ΧΑ θα υποβάλει η Καράτζης

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας.

Η Καρατζής ανακοίνωσε ότι υπέβαλε σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 14.679.792 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,68 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας σήμερα συμμετείχε το 100% των μετόχων και δη ο κ. Αντώνιος Καράτζης, ως μοναδικός μέτοχος της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία κατέχει ποσοστό και  53,81% στην Εταιρεία, και ως μέτοχος του υπολοίπου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσοστού 46,19% . Εκπροσωπώντας 14.679.792 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 14.679.792  μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,68 ευρώ εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ