Φωτο: Όμιλος Καράτζη

Καράτζη: Στο 47,21% ανήλθε το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ

Στο 47,21% ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΑΝΤΚΑΡ στην Καράτζη, μετά την απόκτηση 2.760 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας έναντι 10 ευρώ ανά μετοχή.

Στο 47,21% από 47,19% που ήταν προηγουμένως ανήλθε στις 18.02.2020 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΑΝΤΚΑΡ στην Καράτζη, μετά την απόκτηση 2.760 κοινών ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης έναντι 10 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν στις 20.02.2020.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) & (β) του Ν.3461/2006 η εταιρεία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» δηλώνει ότι στις 18.02.2020 απέκτησε 2.760 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ έναντι 10,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 20.02.2020. Συνέπεια αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 47,21 % από 47,19 % που ήταν στις 17.02.2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ