ΓΔ: 1464.39 0.46% Τζίρος: 72.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Helleniq Energy, ELPE
Πηγή: Helleniq Energy

ΕΛΠΕ: Αύξηση κερδών στο γ' τρίμηνο με την άνοδο των τιμών πετρελαίου

Οι σημαντικά μειωμένες διεθνείς τιμές κατά το α' εξάμηνο οδήγησαν σε πτώση 59% της κερδοφορίας του ομίλου, στα 462 εκατ. ευρώ, παρότι στο γ' τρίμηνο τα κέρδη αυξήθηκαν από 253 σε 300 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένα αποτελέσματα γ' τριμήνου εμφάνισε η HELLENiQ ENERGY χάρη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ειδικότερα, πέτυχε αύξηση καθαρών κερδών στα 300 εκατ. ευρώ από 252 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, όμως οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο προκάλεσαν μείωση 59% στα κέρδη του ομίλου στο 9μηνο, που διαμορφώθηκαν από 1,1 δισ. σε 462 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ' Τριμήνου 2023, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €400 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €218 εκατ.. Συνολικά για το Εννεάμηνο 2023, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανέρχονται σε €968 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε €496 εκατ..

Τα αποτελέσματα στο Γ’ Τρίμηνο διαμορφώθηκαν κυρίως από τα ισχυρά διεθνή περιθώρια διύλισης και τις επιδόσεις των εξαγωγών, την αυξημένη διαθεσιμότητα μονάδων και τις πολύ καλές λειτουργικές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η παραγωγή πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 5% στους 3,65 εκατ. τόνους και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στους 3,84 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στο 46% των συνολικών όγκων πωλήσεων.

Αυξημένη συνεισφορά είχαν η Εγχώρια Εμπορία, αλλά και οι ΑΠΕ, καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς. Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €300 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο 2023 (2022: €252 εκατ.)
και στα €462 εκατ. στο Εννεάμηνο 2023 (2022: €1.121 εκατ.). Η μείωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στο Εννεάμηνο προέρχεται από την επίπτωση των τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων αργού και πετρελαιοειδών.

Mε βάση τα αποτελέσματα Εννεαμήνου και τις προοπτικές για το σύνολο του έτους 2023, το Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY Holdings αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,30 ανά μετοχή. Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025. Ο σχεδιασμός του στρατηγικού πλάνου Vision 2025 αντικατοπτρίζει τις κύριες τάσεις της αγοράς και επικεντρώνεται στη βελτίωση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική για την ενεργειακή μας μετάβαση στηρίζεται, α) στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για ενέργεια τα επόμενα έτη, με την παγκόσμια ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα να παραμένει ισχυρή για την επόμενη δεκαετία, β) στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλού άνθρακα με αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας και, κυρίως, των ΑΠΕ, γ) στο θετικό μακρο-οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, με αυξανόμενες επενδύσεις και άνοδο του ΑΕΠ υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρώπης, καθώς και βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση του στρατηγικού πλάνου Vision 2025, ο Όμιλος επικεντρώνεται σε τέσσερεις άξονες: α) την αριστοποίηση λειτουργίας (operational excellence) σε όλες τις κύριες δραστηριότητες, β) την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που εξελίσσουν τη θέση του στην αγορά ενέργειας, όπως βιοκαύσιμα, ηλεκτροκίνηση και εναλλακτική ενέργεια, γ) την επιτάχυνση στοχευμένης ανάπτυξης χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και αποθήκευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων καλύτερης εμπορικής εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών, δ) τη βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου με ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης ρίσκου, επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις βασικές δραστηριότητες πετρελαιοειδών.

Η στρατηγική μας στοχεύει στην αξιοποίηση των ταμειακών ροών μας για την περαιτέρω αναβάθμιση της αποδοτικότητας των κύριων δραστηριοτήτων και την επιτάχυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή μετάβαση, στοχεύοντας σε μεγέθυνση της κερδοφορίας και αυξανόμενη συνεισφορά από πιο βιώσιμες δραστηριότητες.

Στον κλάδο των ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables διέθετε στο τέλος του Γ’ Τριμήνου εγκατεστημένη ισχύ 356 MW και έργα σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης με συνολική ισχύ 0,7 GW στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, μετά και την ολοκλήρωση σειράς συμφωνιών κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε μια νέα συμφωνία για εξαγορά έργων ΑΠΕ με συνολική ισχύ 26 MW στην Κύπρο, η δεύτερη εντός του 2023 στην Κυπριακή αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία μας, αλλά και τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου. Με τις παραπάνω συμφωνίες, ο Όμιλός μας επιταχύνει την ανάπτυξή του στον κλάδο των ΑΠΕ με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,2 GW.

Αυξητική πορεία των τιμών αργού πετρελαίου και ενίσχυση περιθωρίων διύλισης

Η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων, που καταγράφηκε από την αρχή του έτους, αναστράφηκε κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριμήνου 2023, κυρίως λόγω των ανακοινώσεων του ΟΠΕΚ+ για επέκταση της μείωσης της παραγωγής έως το τέλος του χρόνου. Κατά συνέπεια, το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα $87/βαρέλι, υψηλότερα σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2023 ($78/βαρέλι), χαμηλότερα κατά 14%, όμως, από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ($101/βαρέλι).

Το Ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου κατά 8%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,09 στο Γ’ Τρίμηνο 2023, έναντι 1,01 το Γ’ Τρίμηνο 2022. Η ενίσχυση του Ευρώ είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent σε όρους Ευρώ το Γ’ Τρίμηνο 2023 σε επίπεδα κατά 20% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Τα περιθώρια διύλισης το Γ’ Τρίμηνο 2023 εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, αλλά και σε σύγκριση με το Α’ και Β’ Τρίμηνο 2023. Η ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης οφείλεται στην εποχική αύξηση της ζήτησης, σε συνδυασμό με την κατά περίπτωση μειωμένη προσφορά λόγω διακοπών λειτουργίας σε μονάδες διύλισης. Το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας διαμορφώθηκε το Γ’ Τρίμηνο 2023 στα $12,6/βαρέλι, έναντι $9,0/βαρέλι το Γ’ Τρίμηνο 2022.

Βελτιωμένες συνθήκες ζήτησης καυσίμων στην εσωτερική αγορά

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 1,65 εκατ. τόνους το Γ’ Τρίμηνο 2023, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και της τουριστικής κίνησης, με την κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους 650 χιλ. τόνους (στα ίδια επίπεδα με το Γ’ Τρίμηνο 2022), ενώ μικρή μείωση κατά 1% κατέγραψαν τα ναυτιλιακά καύσιμα στους 751 χιλ. τόνους. 

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €53 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο και σε €200 εκατ. το Εννεάμηνο 2023, κατευθυνόμενες κατά κύριο λόγο σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών στα διυλιστήρια, καθώς και στην υλοποίηση του προγράμματος αύξησης δυναμικότητας σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,48 δισ., μειωμένος κατά €0,5 δισ. από τις αρχές του έτους, λόγω θετικών ταμειακών ροών στο Εννεάμηνο 2023, παρά τη σταδιακή καταβολή της συνεισφοράς αλληλεγγύης και τη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους €230 εκατ. περίπου στο Εννεάμηνο. Ο δείκτης
δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) υποχώρησε στο 33%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου, ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση ανακυκλούμενου τραπεζικού δανείου ύψους €400 εκατ., για 5 χρόνια, διατηρώντας το ύψος των διαθέσιμων πιστωτικών γραμμών του Ομίλου στα €1,3 δισ., βελτιώνοντας παράλληλα το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το Γ’ Τρίμηνο 2023 πετύχαμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα, υποστηριζόμενο από υψηλά περιθώρια διύλισης, υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα, βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις τόσο στη Διύλιση όσο και στην Εμπορία, αλλά και αυξημένη συνεισφορά από τις ΑΠΕ. Τα Συγκρίσιμα EBITDA του Εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε €968 εκατ., με υψηλές ταμειακές ροές που βελτιώνουν τον ισολογισμό ακόμη περισσότερο. Η κερδοφορία Εννεαμήνου και η προοπτική για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την τρέχουσα χρήση, επιτρέπει τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,30 ανά μετοχή στους μετόχους μας.

Η ενεργειακή κρίση έχει μεν υποχωρήσει σε έναν βαθμό, ωστόσο το μακρο-οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή που δραστηριοποιούμαστε παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο, με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού να αποτελεί το πρωταρχικό μας μέλημα. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη
προσοχή τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια στις βασικές μας αγορές. Ταυτόχρονα, επιταχύνουμε το πλάνο μετασχηματισμού, διαμορφώνοντας επιλογές ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων, πιο φιλικών στο περιβάλλον, αλλά και αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες στις ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, έχοντας ήδη εγκατεστημένη ισχύ περίπου 0,4 GW, αναπτύσσουμε έργα ΑΠΕ με συνολική ισχύ 0,7 GW και ορίζοντα λειτουργίας το 2025, με το σύνολο των υπό ανάπτυξη έργων σε διάφορα στάδια να ανέρχεται σε 4,2 GW, χωρίς να υπολογίζεται η δραστηριοποίηση στον χώρο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Υλοποιούμε τη μετεξέλιξή μας σε έναν ενεργειακό όμιλο με σημαντική παρουσία στις παραδοσιακές δραστηριότητες και επιταχυνόμενη ανάπτυξη στις ΑΠΕ και σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στοχεύοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας μας και την αυξανόμενη συνεισφορά από νέες, πιο βιώσιμες πηγές εσόδων.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στην κοινωνία. Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στήριξης της τοπικής κοινωνίας, υλοποιώντας πρόγραμμα δράσεων ύψους €10 εκατ. για την αποκατάσταση υποδομών και τη
στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον, στο πλαίσιο στήριξης των καταναλωτών ενόψει της χειμερινής περιόδου, η ΕΚΟ προχωρά σε παροχή εκπτώσεων και διευκολύνσεων στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2023 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία

  • Το Γ’ Τρίμηνο 2023, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, ανήλθαν στα €327 εκατ., επικουρούμενα από τα υψηλά περιθώρια διύλισης, καθώς και από την υπεραπόδοση του συστήματος, παρά το ενισχυμένο Ευρώ και τα υψηλότερα κόστη παραγωγής λόγω
  • πληθωριστικών πιέσεων. Η διαθεσιμότητα και των 3 διυλιστηρίων τού Ομίλου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 46% των πωλήσεων και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας το 80% της παραγωγής.
  •  Η παραγωγή προϊόντων ανήλθε στους 3,65 εκατ. τόνους, +5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Πετροχημικά

  • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στο Γ’ Τρίμηνο 2023 στα €8 εκατ., αμετάβλητα σε ετήσια βάση εξαιτίας των χαμηλών περιθωρίων πολυπροπυλενίου.

Εμπορία

  • Ο συνολικός όγκος πωλήσεων στον κλάδο της Εγχώριας Εμπορίας στο Γ’ Τρίμηνο 2023 διατηρήθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, καταγράφοντας αύξηση 3% στις πωλήσεις καυσίμων κίνησης. Η κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 44% ευνοημένη και από κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων, ενώ οι κανονιστικοί περιορισμοί στο μεικτό περιθώριο λιανικής παραμένουν σε ισχύ.
  • Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας στο Γ’ Τρίμηνο 2023 κατέγραψε ελαφρώς χαμηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2022, κυρίως λόγω της επίδρασης χαμηλότερων περιθωρίων σε ορισμένες αγορές. Στο Εννεάμηνο 2023, η κερδοφορία διατηρήθηκε στα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής
  • περιόδου.

ΑΠΕ

  • Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (356 MW) σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2022 (341 MW) οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (+6%), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €13 εκατ. (+15%).

Συμμετοχές

  • Η συνεισφορά των κοινοπραξιών και συγγενών επιχειρήσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στον κλάδο ηλεκτρισμού και Φ.Α. ήταν αρνητική στο Γ’ Τρίμηνο 2023. Συγκεκριμένα, α) η κερδοφορία της Elpedison επηρεάστηκε αρνητικά από τη μειωμένη διαθεσιμότητα του εργοστασίου της Θίσβης, ενώ β) η συνεισφορά της ΔΕΠΑ επηρεάστηκε από χαμηλότερη ζήτηση στην εγχώρια αγορά, αλλά και από αυξημένα κόστη για την εξασφάλιση δυναμικότητας στο δίκτυο.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Helleniq Energy, ELPE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HelleniQ Energy: Είσοδος και στον κλάδο αποθήκευσης ενέργειας, τρία έργα

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στη λίστα των επιλέξιμων έργων περιλαμβάνονται τρεις σταθμοί, συνολικής ισχύος 100 MW και εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 200 MWh ενέργειας.
Siamisis, ELPE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HelleniQ Energy: Φωτοβολταϊκό πάρκο για το διυλιστήριο στη Θεσσαλονίκη

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Α. Σιαμίσιης, το φωτοβολταϊκό πάρκο θα τροφοδοτεί με ενέργεια το διυλιστήριο σε ένα έργο που θα συνδυάζεται με τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.
ELPE_Siamisis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. Σιαμίσιης: Νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ και εξαγωγές σε αγορές εκτός Ευρώπης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy προανήγγειλε ανακοινώσεις για νέα έργα, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον τομέα δεν θα είναι βιώσιμες αν δεν συνδυάζονται με αποθήκευση ενέργειας.